Odsek, dolg okoli 1300 metrov, je že obnovljen, cesta je zdaj precej širša ter asfaltirana in tako veliko varnejša. Kmalu bo na vrsti še drugi odsek. (Foto: Štajerski val) september 17, 2020

Kdaj obnova še drugega dela ceste med Stražo na Gori in Žičko kartuzijo?

Država je obnovila okoli 1,3-kilometrski odsek ceste med Stražo na Gori in Žičko kartuzijo, ki je bil doslej še makadamski. Zdaj bo na vrsti obnova še drugega dela ceste v dolžini okoli 1,4 kilometra. Dela bi morda lahko začeli še letos.

Okoli 1,3 kilometra dolg odsek, ki je že dobil asfaltno prevleko, je bil ocenjen na več kot 2,2 milijona evrov. Zgraditi je bilo treba več podpornih in opornih zidov, odvodnjavanje, brežine, pa tudi okoli 150 metrov potoka. Naložba sicer še ni povsem končana, saj je na enem od zelo strmih delov prišlo do udora cestišča, kar izvajalec že sanira.

Na novi cesti je prišlo do udora, cesto že popravljajo. (Foto: Štajerski val)

Obnovljene bo še 1,4 kilometra ceste
En krajši odsek ceste je še vedno makadamski. A tudi ta je že v načrtu za obnovo. Kot so nam sporočili iz Direkcije za infrastrukturo, je del projekta, ki poleg ureditve tega odseka obsega še obnovo ceste vse do Straže na Gori. Odsek je skupaj dolg več kot 1,4 kilometra. Na razpis so prispele 4 ponudbe, najnižja dosega 2,5 milijona evrov.

Cesta skozi Stražo na Gori, ki še čaka na obnovo. (Foto: Štajerski val)

»Direkcija bo po sprejetju odločitve o oddaji del, le to objavila na portalu javnih naročil. Dela se bodo začela takoj po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem, predvidoma še v letošnjem letu,« sporočajo in dodajajo, da so v okviru del predvideni razširitev ceste, izgradnja podpornih in opornih zidov, ureditev odvodnjavanja, postavitev nove jeklene varovalne ograje, postavitev in izdelava vertikalne in horizontalne signalizacije ter asfaltiranje vozišča. »Dela bodo začeli takoj po izboru najugodnejšega ponudnika in sklenitvi pogodbe, predvidoma še letos,« so nam še sporočili iz direkcije. (AD)