Po epidemiji: vendarle začetek obnove cerkve v Žički kartuziji

23.06.2020

Cerkev svetega Janeza Krstnika bo dobila streho. (Foto: Radio Štajerski val)

Pred dvema mesecema naj bi se začela prepotrebna sanacija cerkve svetega Janeza Krstnika v Žički kartuziji, a jo je zagodla epidemija novega koronavirusa. Občina Slovenske Konjice, ki je sklep o državnem sofinanciranju že imela, prav tako je na javnem razpisu že izbrala izvajalca del, je čakala le še na podpis pogodbe z državo. Zdaj ga je le dočakala.

Za obnovo malo časa
Epidemija novega koronavirusa je občini Slovenske Konjice prekrižala načrte pri eni najpomembnejših naložb, obnovi kulturnega spomenika državnega pomena. Sklep o sofinanciranju države, ki bo za projekt zagotovila približno 2 milijona evrov, je že imela, prav tako je v času epidemije izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del. Kot najugodnejšega je izbrala domače, konjiško podjetje GMI, inženiring in vzdrževanje, ki je za izvedbo razpisanih del prve faze ponudilo ceno nekaj več kot 695.000 evrov. Pogodbo z izvajalcem je konjiška občina podpisala včeraj, potem ko je prejela tudi pogodbo o sofinanciranju s strani države oziroma Ministrstva za kulturo. Konjiški župan Darko Ratajc je poudaril da bodo dela zahtevna in da je za obnovo na voljo zelo malo časa. Že pred časom je pojasnil, kaj bodo postorili.Obnova bo zahtevna.

Streha bo iz škrilavca.


Sicer pa bo ob nova cerkve v Žički kartuziji zahtevna zaradi prostorskih omejitev. Ratajc sicer pravi, da kartuzije ne bodo zapirali in vanjo nemoten dostop. Obnova se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu in kasneje, pravi Ratajc:Konjiška občina je sicer kljub epidemiji novega koronavirusa v minulih mesecih uspešno končala obnovo zgornjega gospodarskega poslopja, ki so jo začeli lani. Renata Klančnik, direktorica Splošne knjižnice Slovenske Konjice je pred zaključkom obnove dejala:Obnova zgornjega gospodarskega poslopja je bila končana maja.

Gastuž

Obisk v Žički kartuziji se sicer zadnja leta povečuje. Na leto si jo ogleda in prireditve v njej obišče okoli 30.000 ljudi. (NS)

Žička kartuzija je kulturni spomenik državnega pomena.
Štajerski val v sliki