december 1, 2022

Kozjanski park prejel nagrado Natura 2000

Kozjanski park je dobitnik nagrade Natura 2000 na področju varstva vrst in habitatnih tipov. Nagrada je priznanje delu skrbnih lastnikov kozjanskih travniških sadovnjakov skozi čas ter hkrati motiv za nadaljnje ohranjanje izjemne narave in podobe kozjanske krajine, pravi naravovarstvenica Barbara Ploštajner.

NATURA vzpostavljena za zaščito ptic
Kozjanski park je med šestimi dobitniki prve slovenske nagrade Natura 2000, ki jo pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor organizira LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI). Namen nagrade je izpostaviti dobre prakse pri upravljanju območij Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki. Nagrada Natura 2000 je bila razpisana v petih kategorijah. Kozjanski park je pripravil prijavo v 1. kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov in postal zmagovalec v tej kategoriji. 1. mesto si je delili z Notranjskim regijskim parkom. „Travniški sadovnjaki v Kozjanskem regijskem parku so bili pred več kot 20 leti prepoznani kot nepogrešljiv življenjski prostor za številne, že ogrožene, vrste ptic, hkrati pa ustvarjajo podobo kozjanske krajine. Zaradi potrebe po varovanju ptic je bilo v osrednjem, gričevnatem delu, Kozjanskega regijskega parka leta 2004 vzpostavljeno območje Natura 2000 Kozjansko," se začetkov Nature 2000 spominja vodja službe za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor v Kozjanskem parku Barbara Ploštajner.


Sadovnjak Kozjanskega parka. (Foto: Kozjanski park)

Nova drevesa v Podsreškem drevoredu carjevičev
Nagrada Natura 2000 na področju ohranjanja vrst in habitatnih tipov je po besedah Ploštajnerjeve priznanje delu skrbnih lastnikov kozjanskih travniških sadovnjakov skozi čas ter hkrati motiv in zaveza za nas, sedanje prebivalce in upravljavce prostora Kozjanskega parka ter naše naslednike, da bomo tudi v prihodnje delovali v smeri ohranjanja izjemne narave in podobe naše kozjanske krajine. Ob podelitvi nagrade so v Kozjanskem parku konec oktobra zasadili nova drevesa v Podsreškem drevoredu carjevičev. Nova drevesa so dobili novorojenčki v Podsredi, carjevič – najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka v letu 2022 Jurij Krivec in integrirani projekt LIFE za okrepljeno upravljanje Nature 2000 z akronimom Živim z Naturo 2000. Slovensko nagrado Natura 2000 so sicer poleg Kozjanskega regijskega parka prejeli še Notranjski regijski park, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Triglavski narodni park. Nagrada je bila razpisana v letu, ko obeležujemo 30 let programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18 let Nature 2000 v Sloveniji. (SP)