Leta 2022 varno s kolesom med Kozjem in Krškim

09.08.2019

Kolesarsko povezavo bodo gradili v letih 2021 in 2022. (Foto: Pixabay)

Občini Kozje in Krško bosta v sodelovanju z državo do leta 2022 zgradili 19 kilometrov kolesarskih poti. Tako želita prispevati k trajnostni mobilnosti in izboljšanju prometne varnosti za pešce in kolesarje.

V občini Kozje 6, v Krškem 13 kilometrov
Občini Kozje in Krško nameravata v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo Republike Slovenije zgraditi glavno kolesarsko povezavo med naseljema Senovo in Podsreda. Predvidena kolesarska povezava bo zgrajena na območju Krškega, od središča Senovega – Brestanica do LC 191061, ki poteka od Brestanice, skozi Anže, Graben do Koprivnice in nato skozi naselje Koprivnica in nato ob regionalni cesti do vasi Železno in po klancu navzdol do trga Podsreda. V sklopu naložbe je načrtovana izgradnja 19 km kolesarskih povezav v občinah Krško in Kozje, od tega 13 km v občini Krško in 6 km v občini Kozje. Projekt zajema izgradnjo 5 km ločenih enostranskih dvosmernih kolesarskih stez s potrebno opremo, 2 km ločene enostranske dvosmerne kolesarske steze s potrebno opremo in ureditvami in ureditev 12 km kolesarskih povezav na obstoječih voziščih.

Letos služnostne pogodbe, začetek gradnje 2021
Po terminskem načrtu morata občini letos pridobiti služnostne pogodbe za izvedbo posegov na zasebnih zemljiščih, v letu 2020 je načrtovana izdaja gradbenega dovoljenja, gradbena dela pa v letih 2021–2022. Republika Slovenija bo po zaključku izgradnje kolesarske povezave pristopila k odmeri kolesarske povezave, cenitvi zemljišč in odkupu zemljišč od fizičnih lastnikov. Na občini Kozje so navedli, da so nekateri lastniki že podpisali služnostno pogodbo, hkrati pa upajo, da bodo tudi ostali sodelovali pri podpisu, saj bo le tako območje pridobilo novo infrastrukturo, ki bo služila predvsem domačinom pri vsakodnevnih migracijah, hoji otrok proti avtobusnim postajam in vsakodnevni rekreaciji. (SP)
Štajerski val v sliki