Letos po novi cesti Cerovec–Sv. Štefan

10.06.2019

Količki naznanjajo začetek urejanja ceste. V načrtu je struganje asfalta, dograditev gramozne grede ter nosilni in obrabni sloj asfalta. (Foto: Radio Štajerski val)

Občina Šmarje pri Jelšah je začela obnavljati lokalno cesto Cerovec–Sv. Štefan. Izvajalec KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine bo najkasneje do konca decembra obnovil in razširil dobre 4 kilometre in pol dolgo vozišče.

Boljša in širša cesta za večjo varnost
Občina Šmarje pri Jelšah se je odločila obnoviti in razširiti lokalno cesto med Cerovcem in Svetim Štefanom, od objekta Ješovec pri Šmarju 7 do odcepa za objekt Brezje pri Lekmarju 1. "Ureditev 4.670 metrov dolge trase bo gradbinec KIT-AK gradnje izvedel postopoma, dela bodo zaključena najkasneje do konca decembra," napoveduje šmarski župan Matija Čakš:

O načrtovanih delih Čakš pravi:

Prav tako bo urejeno odvodnjavanje, dograjene bodo asfaltne mulde, očiščeni bodo obstoječi jarki ter urejeni novi jarki in drenaže. Pogodbena vrednost načrtovanih del je nekaj čez milijon evrov. S prenovo ceste želijo na šmarski občini zagotoviti večjo prometno varnost in zmanjšati stroške vzdrževanja. (SP)

 Andrej Kitak, direktor podjetja KIT-AK gradnje, in župan Matija Čakš ob podpisu pogodbe. (Foto: Občina Šmarje pri Jelšah)
ODŠTEVAMO

dni ur min s


Štajerski val v sliki