maj 22, 2020

V Makolah si želijo novo šolsko kuhinjo

Makolskim osnovnošolcem se bo uresničila dolgoletna želja, dobili bodo novo šolsko kuhinjo z jedilnico. Če bo občina uspešna na razpisu ministrstva za šolstvo, bo okoli 670 tisoč evrov vredna naložba uresničena že v letošnjem letu.       

Občina objavila razpis za izvajalca del
Občina Makole nadaljuje prizadevanja za posodobitev kuhinje v makolski osnovni šoli. V načrtu je preureditev kletnih prostorov v kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori ter ureditev požarnega stopnišča. Projekt je trenutno v fazi iskanja izvajalca del. Kot pravi direktor makolske občinske uprave Igor Erker, je občina objavila drugi javni razpis za izvajalca del, saj je bil prvi razpis neuspešen:

Dela so ocenjena na okoli 670 tisoč evrov. Gre za velik finančni zalogaj, zato se je občina prijavila na razpis ministrstva za šolstvo za sofinanciranje projekta, ki pa je bi zaradi epidemije koronavirusa prekinjen.

Na občini se želijo naložbo postopoma uresničiti do prihodnjega leta. Želja je, da bi v poletnih mesecih uredili kuhinjo z jedilnico, prihodnje leto bi izvedli še ureditev požarnega stopnišča.

 Obstoječa kuhinja je premajhna in ne ustreza več zahtevam sodobnega časa. (Foto: OŠ Makole)

Ravnateljica: novi prostori nujno potrebni
Ravnateljica OŠ Makole Silva Samastur je vesela, da bo kljub težkim in negotovim časom v letošnjem poletju le prišlo do uresničitve več kot 10 let trajajočega prizadevanja. "Veseli smo, da so potrebe po tem, da tudi makolski, podeželjski, otroci uživajo obroke v sodobni, lepi in higiensko varni jedilnici, podprli tudi župan in občinski svetniki ter aktivno pristopili k reševanju situacije," pravi Silva Samastur in dodaja, da so novi in večji prostori nujno potrebni. "Kuhinja je popolnoma dotrajana, dotrajana do te mere, da je ni mogoče več ustrezno očistiti. Strojne in elektro instalacije, odtočne cevi, povzročajo številne probleme. Dela v kuhinji zaradi omejenih prostorskih možnosti ni mogoče organizirati tako, da ne bi prišlo do križanja čistih in nečistih poti. Minimalni standard se izjemno težko zagotavlja," še izostavlja Samasturjeva. V kuhinji sicer dnevno pripravijo 35 zajtrkov, 165 malic za učence in zaposlene, 125 kosil za učence, 40 kosil za zaposlene zunanje odjemalce. (SP)

 V kuhinji je zaradi dotrajanosti težko zagotavljati potrebne standarde. (Foto: OŠ Makole)