junij 6, 2020

Maksimiljan Tramšek na čelu Komunale Slovenska Bistrica

Maksimiljan Tramšek, ki je že od avgusta lani, po odstopu dolgoletnega direktorja Blaža Gregoriča, vodil Komunalo Slovenska Bistrica, bo s prvim julijem nastopil polni štiriletni mandat. Pred kratkim ga je na to mesto imenoval nadzorni svet tega javnega podjetja.

Kot poudarja Maksimiljan Tramšek, je poslanstvo družbe kakovostno izvajanje javne gospodarske službe v občinah ustanoviteljicah. Za mandatno obdobje 2020–2024 predvidevajo 14-odstotno rast števila zaposlenih. Sicer pa bodo glavni poudarek namenili problematiki ravnanja z odpadki. Direktor Maksimiljan Tramšek razlaga:

O prihodnosti pa:

V prihodnje bodo tudi posodobili elektronsko poslovanje, ki bo uporabnikom prijazno, vlagali bodo v osnovna sredstva in inventar ter uredili kadrovsko področje, predvsem socialni dialog med zaposlenimi. Prav tako bo treba, kot pravi novi direktor, vlagati v razvoj kadrov in njihovo izobraževanje. Dolgoročno pa Komunala Slovenska Bistrica načrtuje nove poslovne prostore. Obstoječi so namreč neustrezni, saj nimajo ustreznih skladišč, ves vozni park pa je na prostem. (TA)