Marija Pasarič - častna občanka Dobrne

19.06.2018

Takole so pred fotoobjektiv stopili vsi letošnjih občinski nagrajenci in nova častna občanka. (Foto: Občina Dobrna)

V občini Dobrna imajo novo častno občanko. Ta častitljivi naziv je ob prazniku občine prejela Marija Pasarič, ki bo jeseni dopolnila 95 let. Med Dobrnčani je sinonim za folkloro, saj se ji je posvečala skoraj vse svoje življenje. Svoje bogate izkušnje in znanje pa je ljubeče prenašala na mlade in tako se ni bati, da bi folklora izumrla.

S srcem pri plesih v narodni noši
Marija Pasarič, med domačini znana kot Marica, je v mladosti plesala v ugledni Akademski folklorni skupini France Marolt. Potem je leta 1950 dobila nalogo, da na Dobrni ustanovi folklorno skupino. Kar pol stoletja ji je uspevalo to ljudsko plesno izročilo prenašati na številne plesne pare. Skrbela je za plesni podmladek, pri čemer pa, kot prizanava, ni bilo vedno lahko, saj so bila leta, ko je bilo zelo težko zapolniti skupino. A folklorni ples po njeni zaslugi na Dobrni ni nikoli zastal. Skoraj ni bilo prireditve v kraju, na kateri ne bi nastopili plesalci v narodnih nošah. In vedno navdušili z dovršenimi ljudskimi plesi. Za svoje delo je Pasaričeva prejela številna priznanja na področju ljubiteljske kulture. Ni pa bila dejavna le pri folklori, je ena izmed ustanovnih članov Turističnega društva Dobrna.

Komu zlati, srebrni in bronasti grb?
Občina Dobrna vsako leto ob junijskem občinskem prazniku podeli tudi zlate, srebne in bronaste grbe. Letos so se zlatega grba razveselili v Čebelarskem društvu Dobrna. Številni člani že vrsto let skrbijo za razvoj čebelarstva, občane seznanjajo s pomenom čebelarjenja in varovanja čebel, ob tem pa jih pozivajo k ohranjanju čistega in zdravega okolja. Dobitnika srebrnega grba sta letos dva, in sicer Olga Božnik, ki je dejavna v številnih društvih, ob tem pa je zgleden primer prostovoljstva in solidarnosti, ter Godba Dobrna, ki je pomembna soustvarjalka kulturnega utripa v lokalni skupnosti. In komu je šel letos bronasti grb? Skupini Oldtimerji, ki združuje občane v jeseni življenja. S športno rekreacijo in druženjem dokazujejo, da je tudi jesen življenja lahko dinamična in optimistična. Prejeli so ga tudi člani vinogradniške sekcije Turističnega društva Dobrna. Že vrst let širijo kulturo uživanja žlahtne kapljice, ob tem prav tako promovirajo občino na različnih sejmih in prireditvah. Dobitnica bronastega grba pa je prav tako Ljudska univerza Celje, ki skrbi, da se na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih na Dobrni vedno nekaj dogaja. (BF)
Štajerski val v sliki