Med Zibiko in Spodnjim Mestinjem po lepši cesti

18.05.2018

Župan Stanislav Šket s predstavniki krajanov in izvajalcem del Kit-ak Gradnje, d.o.o. ob prerezu slavnostnega traku. (Foto: Štajerski val)

Vožnja med Zibiko in Spodnjim Mestinjem je varnejša in prijetnejša. Občina Šmarje pri Jelšah je namreč 3,4 kilometre dolg odsek razširila in prenovila, na posameznih odsekih je zgradila pločnike in uredila 10 avtobusnih postajališč.

Krajani nove pridobitve zelo veseli
Občina Šmarje pri Jelšah je v sodelovanju s krajevnima skupnostma Dol–Sp. Mestinje in Zibika odprla prenovljen in razširjen 3,4 kilometre dolg odsek lokalne ceste Spodnje Mestinje–Zibika s spremljajočo prometno infrastrukturo. "Ne gre samo za ureditev vozišča, ob cesti smo uredili tudi 700 metrov pločnika, 500 metrov varovalnih ograj, obnovili smo most v Spodnjem Mestinju, zgradili nov most v Zibiki ter uredili 10 novih avtobusnih postaj, od tega jih ima polovica nadstreške. Cesta ima tudi sredinsko belo črto in otok, ki omejuje hitrost," našteva šmarski župan Stanislav Šket in dodaja, da je nekoč ozka in luknjasta cesta zdaj varnejša in bolj udobna. Obnova ceste Spodnje Mestinje–Zibika velja za eno večjih občinski naložb zadnjih let, stala je 1,84 milijona evrov. Večino denarja je občina črpala z naslova 23. člena Zakona o financiranju občin v letih 2017 in 2018, razliko pa zagotovila v proračunih 2017 in 2018. Odprtje nove ceste so obeležili na včerajšnji prireditvi s kulturnim programom pred gasilskim domom v Zibiki, kjer so se zbrali števili krajani Zibike in okolice. Kot boste slišali v spodnjem posnetku, so nove pridobitve zelo veseli, posodobitve pozdravlja tudi predsednik KS Zibika Marko Ketiš. (SP)

Marko Ketiš o pomenu nove ceste

Krajani o novi pridobitvi
Štajerski val v sliki