januar 20, 2021

Na južnem Kozjanskem višje cene pomoči na domu

V občinah Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli so se s 1. januarjem povečale cene pomoči družini na domu. Uporabniki morajo za uro pomoči med delovnikom odšteti 6 evrov. Nudenje storitve med epidemijo poteka bistveno težje, a varno.

Pomoč ob zaščitnih ukrepih tudi med epidemijo
Center za pomoč starejših Senior
iz Podčetrtka oskrbo na domu v času epidemije izvaja v polnem obsegu. Upravičencem na območju občin Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli zagotavljajo vso potrebno nego in jim nudijo pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ki jih ne zmorejo opraviti sami. Tudi dostavo kosil zagotavljajo nemoteno. Delajo pa v skladu z vsemi protokoli za zaščito zaposlenih kot njihovih uporabnikov, razlaga direktorica Lidija Umek:


Delo v takšnih pogojih je bistveno težje, vendar le tako lahko izvajajo dokaj varno oskrbo. V času korone odpovedi storitev niso imeli. So pa imeli določen zmanjšan obseg dela tam, kjer so svojci ostali doma in sami poskrbeli za svojca v družini.
  
Občine so potrdile sofinanciranje več kot 70% ekonomske cene storitve in tako poskrbele, da je oskrba za starejše občane še vedno dovolj dostopna, pravi Lidija Umek. (Foto: Radio Štajerski val) 

Višji stroški dela, višje cene
Z novim leto se je na južnem Kozjanskem sicer cena pomoči družini na domu nekoliko povišala, saj so morali cene storitve uskladiti s povišanjem tekočih stroškov dela. "V preteklem letu ni bilo sprememb, tako da je bila korekcija opravljena glede na leto 2019. V vseh treh občinah, kjer izvajamo oskrbo imajo uporabniki enako ceno: 6 evrov med delavniki in 6,51 evra ob nedeljah in praznikih," razlaga Umekova in poudarja, da bodo razliko do polne cene pokrile občine:


Pomoč na domu sicer tudi v času epidemije izvajajo v polnem obsegu. Upravičencem zagotavljajo vso potrebno nego in jim nudijo pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ki jih ne zmorejo opraviti sami. "Pomoč družini na domu je v obliki socialne oskrbe, kar pomeni, da vključuje širok spekter opravil, ki jih socialne oskrbovalke lahko nudijo upravičencem. Tako lahko starejši, bolniki in invalidne osebe, ostajajo čim dlje v svojem domačem okolju. To pa pomeni večjo kakovost življenja v skupnosti in možnost dostopa do različnih oblik pomoči, ki so na voljo uporabnikom v njihovem življenjskem okolju," poudarja Lidija Umek. (SP)