Na Slomškovi Ponikvi o vzgoji

21.09.2018

Slomškova domačija bo gostila tiste, ki vzgajajo otroke.

Na Slomškovi domačiji bodo v okviru 15. Slomškovega dne ohranjali vzgojno in izobraževalno dediščino Antona Martina Slomška. Podelili bodo Slomškova priznanja, prejela ga bo tudi učiteljica iz domače OŠ Ponikva. 

Za napredek k dobremu
Društvo katolišklih pedagogov s Slovenskim katehetskim uradom in ponkovsko župnijo jutri na Ponikvi pripravlja srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov ter staršev in otrok. Že 15. se bodo na Slomškovem dnevu zbrali v rojstnem kraju Antona Martina Slomška, ki je s svojim delom pomembno vplival na razvoj slovenskega šolstva. Kot pedagoga se ga bodo spomnili tudi tokrat. Predsednica Društva katoliških pedagogov Marije Žabjek je prepričana, da bi morali njegove nasvete o šoli in vzgoji pogosteje upoštevati še danes, saj je dejal, da so starši prvi, učitelji pa drugi vzgojitelji. Poudarjal je, da je treba otrokom dajati pravo ljubezen, pozornost in duha. "Starši, skrbniki, učitelji ali vzgojitelji – če ni ljubezni do otrok, smo slabi vzgojitelji," povzema Žabjekova. Letošnji Slomškov dan bo potekal pod geslom Bodimo nosilci napredka k dobremu. Druženje so tako naslovili, ker želijo sodelovati pri oblikovanju izobraževanja in vzgoje v šoli. "Želimo, da bi vrednote, ki so veljale mnogo let, veljale še naprej. Še vedno poudarjamo permisivno vzgojo in mislim da takšne liberalne vrednote ne vodijo k trdnosti in pravi vzgoji mladih," pravi Žabjekova. 

Podelili bodo priznanja
Nekatere pedagoge bodo tudi nagradili, častni član Društva katolišklih pedagogov pa bo postal profesor slavistike in superpedagog Bogomil Jakopič. Izbranim učiteljem in kategetom bodo tudi podelili Slomškova priznanja. Letos jih bodo prejeli pedagog, psiholog in katehet Stanko Gergolj, profesorica zgodovine in geografije Anamarija Štimec ter učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Ponikva Irena Zevnik. Z njo smo se pogovarjali tudi mi, prisluhnite ji v spodnjem posnetku. (TMG)

Irena Zevnik o šoli in vzgoji
Štajerski val v sliki