november 11, 2020

Na Šmarskem porast prosilcev za pomoč

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je letos obiskalo 5 odstotkov več prosilcev za pomoč kot lani. Največ povpraševanja je po hrani, kar nekaj prosilcev je zaprosilo tudi za enkratno denarno pomoč. Med prosilci v tem času opažajo tudi porast samozaposlenih s področja kulture.

Letos so na šmarskem območnem združenju Rdečega križa razdelili približno 60 ton hrane, za plačilo položnic skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so namenili 9.300 evrov, za plačilo šolskih položnic pa 4.863 evrov. Število prosilcev se povečuje.

Prosijo za osnovne življenjske potrebščine
Epidemija novega koronavirusa vpliva tudi na povečevaje socialnih stisk. "Na območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah beležimo 5-odstotno povečanje prosilcev, ki so v času epidemije izgubili zaposlitev ali se preživljajo z minimalnimi dohodki," pravi sekretarka Mirjana Zoretič in dodaja "Prosilci najbolj povprašujejo po hrani, tako letos zaključujemo delitev tretje dobave hrane iz sklada za evropsko pomoč. Poleg tega je kar nekaj prosilcev, ki prosijo za enkratne denarne pomoči, predvsem za plačilo osnovnih življenjskih potrebščin, to je za plačilo električne energije, kumunalne storitve, stanovanjske storitve, zdravstveno zavaravovanje, za nakup drv, šolskih potrebščin in včasih tudi za urejanje bivalnih razmer."

 
Prosilci za pomoč v času epidemije najbolj povprašujejo po hrani. (Foto: OZRK Šmarje pri Jelšah)

Skladišče z oblačili v Šmarju zaprto
Na šmarskem območnem združenju Rdečega križa ugotavljajo, da v letošnjem letu prihajajo po pomoč tudi novi prosilci pomoči, med njimi Zoretičeva izpostavlja samozaposlene s področja kulture, ki so v času koronavirusa ob zaustavitvi javnega življenja ostali brez prihodkov. "Letos smo do tega trenutka sicer razdelili približno 60 ton hrane, poleg tega smo za plačilo položnic skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa namenili 9.300 evrov, za plačilo šolskih položnic pa 4.863 evrov," še pojasnjuje Mirjana Zoretič. Dodaja, da zaradi obnove stare šole v središču Šmarja, kjer je skladišče za oblačila, na šmarskem Rdečem križu do nadaljnjega ne nudijo materialne pomoči. V nujnih primerih se lahko pomoči potrebni zglasijo v skladišču Rdečega kriča v Rogaški Slatini. (SP)