januar 21, 2020

Na Šmarskem ukinjajo devet nevarnih železniških prehodov

Občina Šmarje pri Jelšah in Direkcija za infrastrukturo bosta februarja začeli ukinitev devetih nivojskih prehodov na železniških progah Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno. Dela, s katerimi bo poskrbljeno za večjo prometno varnost, bodo stala okoli 2,6 milijona evrov.

Nivojska križanja prenevarna
Pristojno ministrstvo je določilo, da je treba devet nevarnih odsekov nivojskih križanj cest s železniškima programa Rogatec–Grobelno in Imeno–Stranje v občini Šmarje pri Jelšah ukiniti. Veliko nivojskih križanj je namreč nevarnih predvsem zaradi slabe preglednosti, poleg tega so nekatera prečkanja lastniki zemljišč ob železnici uredili kar sami brez ustreznih zavarovanj prehoda, razlaga vodja oddelka za investicije na šmarski občini Anita Reich:

Pristojno ministrstvo je zato določilo, da morajo biti urejene nove povezovalne ceste do naselij in stanovanjskih objektov.

Najprej v Mestinju, nato v Stranju in na Kristan Vrhu
Projekt reševanja nivojskih prehodov v občini Šmarje pri Jelšah na regionalnih železniških progah Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno je razdeljen v štiri faze. "V prvi fazi sta načrtovani izgradnja 380 metrov dolge povezovalne ceste do objekta Mestinje 3 in nadomestne makadamske ceste zahodno od objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex pet v dolžini 600 metrov. V drugi fazi bo zgrajena 265 metrov dolga cesta do čistilne naprave", napoveduje Reichova.

V nadaljevanju bo zgrajena 1530 metrov dolga cesta od čistilne naprave do objekta Stranje 28, izvedeni bosta še prestavitev in korekcija obstoječega nivojskega prehoda v bližini objekta Stranje 28. V zaključni fazi izvedbe projekta bo zgrajena še povezovalna cesta do objekta Kristan Vrh 5 v dolžini 235 metrov. Pogodbeni rok za izvedbo prve in druge faze so štirje meseci.

2 milijona 600 tisoč evrov
»Denar za dela zagotavljata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šmarje pri Jelšah. Na osnovi sporazuma, podpisanega 13. marca 2019, občina krije stroške projektne dokumentacije in odkupa potrebnih zemljišč, Direkcija za infrastrukturo stroške izgradnje povezovalnih cest; strošek nadzora sofinancerja delita na pol. Dela bo izvedlo podjetje Rafael iz Sevnice, nadzor pa podjetje Gradal iz Lendave,« navajajo na šmarski občini in dodajajo, da je vrednost naložbe 2 milijona 623 tisoč evrov. (SP)

PODOBNE VSEBINE:
Na Šmarskem manj nevarnih železnih prehodov