februar 5, 2021

Na Virštanju bo turistično-vinarski center

Občina Podčetrtek in Turizem Podčetrtek nameravata na Virštanju urediti turistično-vinarski center. Objekt, v katerem bo muzej vinarstva z degustacijskim prostorom, naj bi ob znameniti stari vinski trti v kleti Banovina zaživel do jeseni.

Povezati želijo turistično zgodbo Virštanja in Olimja
Potem ko je občina Podčetrtek lani na Virštanju uredila novo cesto in kolesarsko stezo, se bo letos lotila še obnove nekdanje stavbe Kmetijske zadruge Šmarje in v objektu uredila turistično-vinarski center. V projekt je aktivno vključen tudi Turizem Podčetrtek, ki bo z ureditvijo muzeja vinarstva poskrbel za promocijsko-izobraževalno vsebino centra, razlaga direktor Turizma Boštjan Misja:

Objekt, v katerem bo tudi degustacijski prostor, naj bi sicer služil za promocijo lokalnih vin, produktov in turizma. V sklopu projekta bodo po napovedih Misje poskrbeli tudi za digitalizacijo minoritskega samostana Olimje, kjer bodo preko sodobnih tehnologij podrobneje predstavili bogato tradicijo zeliščarstva in samostanskih vrtov. S projektom željo skozi 5-zvezdično butično doživetje povezati turistično zgodbo Virštanja in Olimja, izpostavlja Boštjan Misja. Aktivnosti so vredne približno 400 tisoč evrov. Občina in Turizem Podčetrtek sta večino denarja zagotovila na razpisih Las-a Obsotelje in Kozjansko ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. (SP)