maj 24, 2020

V Celju rastejo nova krožišča za večjo prometno varnost

Celje bo na pomembnih cestnih križanjih v prihodnjih letih dobilo krožišča. Celjska občina želi z njimi zagotoviti večjo pretočnost prometa in boljšo prometno varnost. Pred kratkim je krožišče zraslo na Cesti v Trnovlje, v teh dneh pa je končno podobo dobilo tudi krožišče na Glaziji.

Na Cesti v Trnovlje pri Celjskih mesninah je Mestna občina Celje postavila začasno montažno krožišče. Če se bo izkazalo, da je nova prometna ureditev prispevala k umiritvi prometa, bodo na tem območju zgradili novo stalno krožišče. Montažna rešitev je stala okoli 38.000 evrov.

Pri Celjskih mesninah je odslej montažno krožišče.

Sredi maja je bila končana gradnja krožišča na Glaziji, ki je Ljubljansko cesto povezalo z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje. Dolgoročno je nova prometna ureditev pomembna ne le zaradi umirjanja prometa na tem območju, pač pa tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje.

V krožišču na Glaziji so zasadili rože.

Sicer pa celjska občina v prihodnje načrtuje še gradnji krožišč na križanju Partizanske ceste s cesto od Celja do Laškega, pri mostu čez Savinjo in Kidričeve ceste z lokalno cesto za Slance in Bukovžlak. Za obe krožišči so že pripravili projektno dokumentacijo, vse postopke pa zdaj vodi Ministrstvo za infrastrukturo, saj sta Kidričeva cesta in cesta od Celja do Laškega državni. Ob tem na celjski občini še praviji, da načrtujejo, da bi za prehodno obdobje (torej do izgradnje stalnega krožišča), na Kidričevi cesti pri odcepu za Slance postavili začasno montažno krožišče in na tak način zagotovili večjo pretočnost prometa in večjo prometno varnost. (NS)

Na križišču za Slance bo celjska občina najprej postavila montažno krožišče. (Foto: Radio Štajerski val)