september 20, 2022

20 let Regijskega študijskega središča: o novostih in dosežkih

Regijsko študijsko središče, ki vodi in usmerja razvoj visokošolskega izobraževanja v Savinjski regiji, praznuje 20-letnico. Pod okriljem zavoda delujejo trije visokošolski zavodi, dva sta se letos preoblikovala v fakulteti. V dveh desetletjih je v treh programih diplomiralo 790 študentov.

Regijsko študijsko središče so pred dvajsetimi leti ustanovile regijske gospodarske in obrtne zbornice ter 25 regijskih občin. O ciljih takrat, direktorica Katja Esih:

V sklopu javnega zavoda delujejo Visoka šola za varstvo okolja – od letos preoblikovana v fakulteto, Visoka šola za zdravstvo, ki se je prav tako letos preoblikovala v fakulteto ter Visoka šola za proizvodno inženirstvo. Esihova pravi:

Preoblikovanje dveh visokošolskih programov v fakultetna, je prvi izmed večjih dosežkov, ki jih ob jubileju izpostavlja Esihova, drugi pa:V dvajsetih letih je v izobraževalnih programih, ki delujejo pod okriljem Regijskega študijskega središča, diplomiralo 790 študentov.

V 20. letih je sicer v treh programih diplomiralo 790 študentov, največ na Fakulteti za zdravstvene vede. Dekan Gorazd Voga o preoblikovanju visokošolskega programa v fakultetnega, pravi:

Z letošnjim letom se je v fakulteto preoblikovala tudi Visoka šola za varstvo okolja, s sedežem v Velenju. Dekan Boštjan Pokorny:

Pod okriljem Regijskega študijskega središča deluje tudi, zdaj še edini visokošolski zavod, Visoka šola za proizvodno inženirstvo, kjer izobražujejo kadre, po katerih je prav tako velika potreba v gospodarstvu. O letos je tudi pri njih možen redni študij, pravi dekan Gašper Gantar in razlaga:

Direktorica Regijskega študijskega središča med dosežki ob jubileju izpostavlja še visoko zaposljivost diplomantov, saj pravi, da okoli 85 odstotkov študentov po končanem študiju napreduje na delovno mesto, ki je primerno novi pridobljeni izobrazbi. (NS)