Pametne vasi so prihodnost podeželja

15.05.2018

Pametne vasi bodo pomembne za razvoj in ohranitev podeželja.

Bruselj vzpodbuja in finančno podpira koncept pametnih vasi, katerega pobudnik je evropski poslanec Franc Bogovič. Cilj projekta je z razvojem sodobnih tehnologij zmanjšati razvojni prepad med mestnimi območji in podeželjem, izboljšati dostop podeželanov do storitev in s tem povečati kakovost življenja.

Z digitalizacijo do novih delovnih mest
Evropsko podeželje se sooča z izseljevanjem prebivalstva, opuščanjem nekaterih panog in izginjanjem tradicionalnih delovnih mest. Na te izzive s konceptom pametnih vasi odgovarja evropski poslanec Franc Bogovič. Pobudnik pametnega podeželja si med drugim si prizadeva, da bi z uporabo sodobnih tehnologi in digitalizacije omogočili nadomeščanje izginjajočih delovnih mest in jih nadomestili z novimi, ki bi ljudem na podeželju omogočala ustvarjanje primernih prihodkov. Zato bo po Bogovičevih besedah potreben razvoj preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembe miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa bodo potrebne tudi določene spremembe zakonodaje in regulativ.

Za pametno prihodnost 3,3 milijona evrov
Idejo pametnih vasi je Franc Bogovič skupaj z madžarskim kolegom Tiborjem Szanyijem vpeljal tudi v evropsko politiko. Evropski parlament je namreč na njuno pobudo v proračunu Evropske unije zagotovil 3,3 milijona evrov za pripravljalni ukrep Pametna podeželska območja v 21. stoletju. Bruselj naj bi projekt finančno podpiral tudi v prihodnjih letih, zato si Bogovič prizadeva, da bi v Sloveniji na terenu poiskali projekte z elementi pametnih vasi, ki se bodo lahko potegovali za evropski denar. Upa, da bo naša država znala izkoristiti priložnost in s tem postala vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju. Bogovič projekt predstavlja po slovenskem podeželju, ob nedavnem obisku Šentjurja ga je na temo pametnih vasi pred naš mikrofon povabila Snežana Prebil. Prisluhnite jima v spodnjem posnetku. (SP)

Franc Bogovič o pametnih vaseh
Štajerski val v sliki