januar 24, 2020

PGD Laško ob 150-letnici s filmom, knjigo in lastno himno

Za Prostovoljno gasilsko društvo Laško je letošnje leto slovesno. Praznuje namreč 150-letnico delovanja, kar ga uvršča med najstarejša slovenska gasilska društva. Jubilej bodo laški gasilci praznovali s sobotno slavnostno akademijo, na kateri bodo predstavili film, ki so ga posneli o njihovem delovanju, knjigo in svojo novo himno.

Dobro opremljeni, a si želijo podmladka
Prostovoljno gasilsko društvo Laško je eno najstarejših slovenskih prostovoljnih gasilskih društev. Lani smo namreč praznovali 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem. Predsednik društva Bojan Špiler med največjimi dosežki izpostavlja:

Predsednika društva smo povprašali tudi o članstvu in podmladku. V PGD Laško si želijo, da bi se mladi tudi po vstopu v srednjo šolo, radi udejstvovali v gasilstvu. (Foto: PGD Laško)

Kako pa je z opremljenostjo in voznim parkom?V voznem parku društva je tudi reševalni čoln, ki ga gasilci uporabljajo v intervencijah ob poplavah. (Foto: PGD Laško)

47 operativnih gasilcev PGD Laško na leto opravi okoli 100 intervencij. Špiler pravi, da so jih pred desetimi leti okoli 30. Največ je požarov, katerih število skozi leta ostaja približno enako, so pa v porastu tehnične intervencije:Laški gasilci med intervencijami lovijo tudi kače in uničujejo sršenja gnezda. (Foto: FB PGD Laško)

Prvo gasilsko društvo z lastno himno
PGD Laško bo visoki jubilej praznovalo s sobotno slavnostno akademijo, na kateri si bodo povabljeni lahko ogledali kratek film, ki ga je o delovanju društva posnela lokalna televizija. Špiler pravi, da je film zanimiv sprehod skozi zgodovino:

Slavnostna akademija ob 150-letnici društva bo v soboto, 25. januarja,v Kulturnem centru Laško. V Laškem sicer poleg omenjenega društva deluje še sedem prostovoljnih gasilskih društev, ki tvorijo Gasilsko zvezo Laško. (NS)