Podčetrtek, Kozje in Bistrica skupaj močnejši

13.05.2019

Svetniki občin Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli z župani, direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja, doc. Uroš Juvan iz UP FTŠ, Miša Novak iz STO in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Občinski svetniki Podčetrtka, Kozjega in Bistrice ob Sotli so na petkovi skupni seji v Podčetrtku sprejeli enotno strategijo razvoja turizma do leta 2023. Cilj dokumenta je, da bo turizem dosegal višjo dodano vrednost, vključeval več lokalnega gospodarstva in umestil destinacijo kot pomembno turistično regijo Evrope.

Misja: Cilji ambiciozni, a dosegljivi
Skupno strategijo turizma je pripravil Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje pod strokovnim vodstvom doc. Emila Juvana (PhD, Avstralija), UP FTŠ, pri čemer je aktivno sodelovalo še okoli 30 turističnih ponudnikov iz omenjenih občin. "Cilji so postavljeni ambiciozno, a dosegljivo, predvsem so usmerjeni v oblikovanje sodelovalnega okolja za partnerski razvoj turizma, v stimulativno, a odgovorno rast turističnih prihodov in nočitev in profesionalizacijo turizma," pravi direktor Turizma Boštjan Misja.

"V strategiji so upoštevani potrebe in želje turističnega gospodarstva na destinaciji ter trendi v turističnem povpraševanju na evropski in nacionalni ravni," razlaga Misja in dodaja, da je cilj strateškega dokumenta, da bo turizem v letu 2023 dosegal višjo dodano vrednost, vključeval več lokalnega gospodarstva in pozicioniral destinacijo kot pomembno turistično regijo Evrope.

 Svetniki treh občin so skupno turistično strategijo soglasno sprejeli.

Počivalšek: odličen primer dobre prakse
Da je sledenje ciljem, ki so zastavljeni v skupnem dokumentu, priložnost za višjo stopnjo turističnega razvoja na destinaciji menijo tudi župan Podčetrtka Peter Misja, županja Kozjega Milenca Krajnc in župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak. Strinjajo se, da je razvoj turistične destinacije za posamično občino prevelik zalogaj, z dobrim sodelovanjem in povezovanjem pa lahko od turizma vsi dobro živijo. Omenjene občine in turistični subjekti na tem območju so že v preteklosti dokazali, da znajo zelo dobro sodelovati in so lahko primer dobre prakse vsem ostalim krajem v Sloveniji, pa sta z zadovoljstvom ugotavljala vodja strateških projektov na Slovenski turistični organizaciji (STO) Miša Novak in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je poudaril, da v turizmu ni ne občinskih ne državnih meja. Prisluhnite jim v spodnjih posnetkih. (SP)

 (Ob predstavitvi strategije: župani Franjo Debelak, Peter Misja in Milenca Krajnc ter docent Emil Juvan)

 

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek

Vodja strateških projektov STA Miša Novak

Župan Franjo Debelak

Županja Milenca Krajnc

Župan Peter Misja
Štajerski val v sliki