november 20, 2022

Podsreda prva z vzrejno postajo za pupke v Evropi

V letošnjem letu so v Kozjanskem parku vzpostavili prvo vzrejno postajo za dvoživke v Sloveniji in prvo vzrejno postajo za velikega pupka v Evropi. Aktivnosti so izvedli v okviru projekta projekta LIFE AMPHICON, pri čemer so s svojim znanjem in izkušnjami pomagali tudi danski ter nemški strokovnjaki.

Ohraniti želijo ogrožene vrste
V tujini je krepitev populacij dvoživk s podporno vzrejo že uveljavljena praksa, vzrejna postaja Kozjanskega parka v Podsredi pa je prva takšna vzrejna postaja za dvoživke v Sloveniji, in prva v Evropi za velikega pupka. „Namen podporne vzreje je okrepiti maloštevilne in ogrožene populacije vrst, do te mere, da bodo v prihodnje zmožne preživeti same. Ena takšnih majhnih populacij je tudi populacija velikega pupka v Jovsih,“ razlaga sodelavka na projektu LIFE AMPHICON Anja Bolčina.


Vzrejna postaja za velikega pupka v Podsredi. (Foto: Kozjanski park)

V Jovih znova mladi pupki
Vzrejo ličink te repate dvoživke so v Kozjanskem parku začeli aprila, ko so iz projektnega območja v Jovsih prenesli prva jajca pupkov. „Iz njih so se po dobrem tednu razvile ličinke. Zanje smo skrbeli do njihove preobrazbe v mlade osebke, nato pa so jih izpustili nazaj v naravo. Do začetka jeseni smo v Jovse vrnili 166 mladih osebkov, kar je pravzaprav več kot smo si zadali,“ razlaga Anja Bolčina.


Prva mlaka, ki jo je Kozjanski park za dvoživke uredil v Jovsih v občini Brežice. (Foto: Kozjanski park)

Kmalu 10 novih mlak
Po napovedih Bolčine bo podporna vzreja v Podsredi potekala še naslednje dve leti. Hkrati s podporno vzrejo pa si bodo prizadevali tudi za se izboljšanje stanja kopenskih in vodnih habitatov. „V Jovsih se namreč precej prvotnih vodnih habitatov čez poletje izsuši, vključno s tistimi, kjer smo našli jajca pupkov. V okviru projektnih akcij bomo do konca leta uredili 10 mlak, ki bodo vodnim in obvodnim organizmom, in seveda tudi našim pupkom, zagotavljala uspešen razvoj,“ še napoveduje Anja Bolčina. (SP)


Ličinka velikega pupka. (Foto: Kozjanski park)

Galerija slik