junij 20, 2018

Pomembno leto za konjiški vrtec

Za Vrtec Slovenske Konjice je letošnje leto izjemno. Potem, ko so aprila prerezali otvoritveni trak vrtca v Ločah, so uradno odprli še dograjen in prenovljen vrtec Prevrat. Širitve naj bi bila še letos deležna enota v Tepanju. S tem pa novosti, ki jih načrtujejo, še niso izčrpane.

Tudi novi vrtec Prevrat zavidanja vreden
Občina Slovenske Konjice je julija lani podpisala skoraj 2,3 milijona evrov vredno pogodbo za novogradnjo in rekonstrukcijo vrtca Prevrat, za izvajalce gradbenih del pa izbrala podjetje Gic Gradnje iz Rogaške Slatine. Dobrih 800 tisoč evrov je za oba vrtca, Prevrat in Loče, prispeval republiški Eko sklad. V vrtcu Prevrat so z adaptacijo starega objekta ter izgradnjo prizidka zagotovili sedem sodobno opremljenih igralnic, tri večje skupne prostore, dva večnamenska, športno gibalnico ter zunanje pokrite terase z igrali. V novozgrajenem objektu so tudi centralna kuhinja ter upravni in drugi tehnični prostori. Dovolj je tudi parkirnih mest za uslužbence, starše in obiskovalce.

V vrtcu tudi otroci s posebnimi potrebami
Po napovedih ravnatelja Vrtca Slovenske Konjice Tomaža Popoviča so pred vrtcem novi izzivi. Predvidoma naslednje leto bodo odprli razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami. "Zdaj morajo starši svoje otroke s posebnimi potrebami voziti v Celje ali Maribor. Kmalu jim bo prikrajšana pot, še bolj pomembno pa je, da bo tak oddelek otrokom omogočil integracijo v okolje, v katerem živijo," poudarja Popovič. Takšna integracija je po mnenju stroke še kako dobrodošla tako za otroke s posebnimi potrebami kot njihove družine. In razvojni oddelek bo prav tako pripomogel h krepitvi strpnega in empatičenga okolja. (BF)

Galerija slik