maj 14, 2022

Poznate ženske, ki so zaznamovale Kozjansko?

Dramska skupina Kozji rog je v film strnila zgodbe petih pomembnih žensk Kozjanskega. Koga spoznamo?

Dramska skupina Kozji rog je posnela film o petih pomembnih ženskah Kozjanskega. Kot pravi vodja skupine Veronika Gradišek, so se pri tem oprli na zgodovinske vire in ustno izročilo. V filmu tako spoznamo ženske, ki so predvsem v minulih dveh stoletjih v Kozjem pustile vidne sledi, eni od njih pa sledimo celo v 11. stoletje. Več o filmu in ženskah, ki so v njem v ospredju, Veronika Gradišek razloži v spodnjem posnetku. (TMG)