Preko milijon evrov za vodooskrbo v Bistrici ob Sotli

13.08.2018

Z obnovo vodovodnega omrežja bo bistriška občina zagotovila varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.

Občina Bistrica ob Sotli bo najkasneje do leta 2022 poskrbela za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema. V okviru dogovora za razvoj regije Posavje bo za projekt prejela okoli milijon 300 tisoč evrov državnega in evropskega denarja.

Manjše izgube, voda tudi v suši
Dodatek k dogovoru za razvoj regije Posavje prinaša dobrih 21 milijonov evrov in pol državnega in evropskega denarja. Z njim bodo v šestih občinah uresničili 12 pomembnih projektov, skupaj vrednih 24 milijonov evrov. Koščka pogače bodo deležni tudi v Bistrici ob Sotli, kjer bodo skupaj z občino Brežice poskrbeli za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema. Projekt je v obeh občinah skupaj ocenjen na skoraj 5 milijonov evrov, le 280 tisočakov bo občinskih, ostalo prispevata Evropska unija in država. Bistriški župan Franjo Debelak ne skriva zadovoljstva, saj je bila prenova dotrajanega vodovodnega omrežja ena od prednostnih ciljev občine. "To je največji projekt na področju vodovodne oskrbe, kjer bomo zamenjali 40 in več let staro napeljavo, s čimer bomo zmanjšali izgube vode, ki so ta trenutek zelo velike, zmanjšali stroške, predvsem pa poskrbeli, da bodo občani tudi v sušnih letih, kot je bilo lansko in predlansko, imeli zagotovljeno dobro oskrbo z vodo,« razlaga Debelak, ki upa, da bodo lahko projekt čimprej uresničili. Predvideva, da bodo gradbeni stroji najverjetneje zabrneli konec leta 2019, dela pa naj bi končali najkasneje leta 2022. (SP)
Štajerski val v sliki