maj 19, 2020

Prizidek Šolskega centra Celje predčasno končan

Do novega šolskega leta naj bi bil končan prizidek Šolskega centra Celje. Dela so predčasno zaključili. Če bo situacija zaradi koronavirusa to zahtevala, pa ga bodo tudi odprli že pred septembrom, kot je bilo sprva načrtovano.

Šolski center Celje je predčasno zaključil gradnjo prizidka. Objekt je stal okoli 900.000 evrov, 170.000 evrov je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Novi prostori bodo na 700 kvadratnih metrih. V prizidku bodo štiri specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk ter fitnes in večnamenska dvorana. Direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla ob tem pravi:

Tako bodo dijaki imeli nove in sodobnejše prostore za laboratorijske vaje, praktični pouk, športne aktivnosti in razne dogodke.

Odprtje morda že pred septembrom
Prvi dijaki naj bi pouk v novem prizidku začeli septembra. A na šolskem centru pravijo, da bodo, če bo potrebno zaradi koronavirusa, nove prostore odprli že prej. Včeraj je namreč vseh šest šol, ki jih šolski center združuje, spet odprlo vrata. Namesto 3000 dijakov se je v šolske klopi zaradi omejitev, ki še veljajo, vrnilo okoli 800 dijakov – maturantje in dijaki zaključnih letnikov. Igor Dosedla dodaja:

 

Sicer pa so v šolskem centru začeli ponovno izvajati tudi programe za študente višješolskih programov in udeležence izobraževanj za odrasle. (TMG)