september 15, 2021

Sodišče odločilo: ravnatelj Prevolšek odpuščen zakonito

Drugostopenjsko Višje delovno sodišče v Ljubljani je potrdilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nekdanjemu ravnatelju OŠ Rogatec Viljemu Prevolšku upravičena. Sodba je pravnomočna.

Pogodba, ki jo je sklenil sam s sabo, nezakonita
"Drugostopenjsko Višje delovno sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje v zadevi izredne odpovedi pogodbe delodajalca Viljemu Prevolšku. Delovno sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je bila izredna odpoved upravičena, nakar se je Viljem Prevolšek pritožil na Višje delovno sodišče v Ljubljani, ki pa mu pritožbeni zahtevek ni ugodilo, temveč je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Tako je sodba pravnomočna in izredna odpoved nekdanjemu ravnatelju VIZ OŠ Rogatec Viljemu Prevolšku je bila popolnoma upravičena," je za Štajerski val pojasnila ravnateljica Alenka Virant. Spomnimo, Prevolšek je bil odpuščen, ker je še kot ravnatelj sam s sabo sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto učitelja v oddelku podaljšanega bivanja. Delo je prevzel dan potem, ko mu je potekla ravnateljska funkcija. Ker ni dopustil, da bi nova ravnateljica postopek izpeljala sama, je po oceni šole ravnal nezakonito, čemur je zdaj dokončno pritrdilo tudi sodišče. (SP)