januar 24, 2020

Kaj Slatinčane moti pri stolpu in orglarskem centru?

Včeraj je občina Rogaška Slatina pripravila javno razpravo, na kateri je predstavila Občinski podrobni prostorski načrt za območje starega mizarstva. Občina želi tam urediti razgledni stolp, parkirišča in nadhod, podjetnik Anton Škrabl pa 400-milijonski Evropski orglarski center. Prisotni predlogoma niso bili naklonjeni.

Prisotni na predstavitvi načrtom večinoma niso bili naklonjeni. Moti jih, da sta projekta razdeljena v dve fazi. Občina želi razgledni stolp Kristal dokončati do leta 2022. Anton Škrabl je medtem na razpravi dejal, da bodo projekt orglarskega centra realizirali, ko ga pač bodo. Zato bosta projekta imela tudi različna prostorska načrta. Številni ljudje, ki so v razpravi sodelovali, menijo, da bi turizmu škodil razgled s stolpa na zapuščeno mizarstvo. Slatinski župan Branko Kidrič na to odgovarja:

Zavod za varstvo kulturne dediščine še ni povsem odločen
Prav tako je projekt razglednega stolpa potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine. Glede prostora, kjer naj bi stal orglarski center, pa še imajo pomisleke. Robert Peskar, generalni konservator na zavodu, pravi:

Občane moti, da projekta ne bosta izvedena sočasno.

Menijo, da niso dovolj dobro obveščeni

Občani na razpravi so občini očitali tudi, da jim informacije na spletni strani in na javni razgrnitvi v občinski stavbi niso dovolj dostopne. S postavitvijo stolpa se od samega začetka ne strinja občinska svetnica Andrejka Flucher, ki je po razpravi dejala:

Flucherjeva meni, da bi bilo denar namesto za stolp bolje nameniti skrbi za starejše in urejanju vodotokov. Pozvala je tudi k referendumu, na katerem bi lahko vsi občani podali svoje mnenje glede gradnje stolpa.

Občina nadaljuje načrte
Kakšen pa je naslednji korak občine po nasprotovanju na javni razpravi? Župan pravi:

O referendumu pa bodo, tako Kidrič, razmislili, če bodo dobili pobudo zanj. (TMG)