april 6, 2022

Smrad v Petrovčah – Mlekarna Celeia napoveduje reševanje težave

Krajani Petrovč v občini Žalec se zadnja leta pritožujejo nad smradom, ki se po kraju širi iz kanalizacijskih jaškov in je posebej moteč ob toplejšem vremenu. S problematiko so na žalski občini seznanjeni, kot pravijo, izhaja iz Mlekarne Celeia. V mlekarni napovedujejo, da se bodo reševanja težave lotili še letos.

Na težave s smradom iz kanalizacijskih jaškov v žalski krajevni skupnosti Petrovče je pred kratkim novinarje opozoril tudi župan občine Žalec Janko Kos, ki je pojasnil, da problem izhaja iz Mlekarne Celeia:

V času korone in v hladnejšem delu leta, ko ljudje niso bili toliko na prostem, je bila težava, kot pravi Kos manjša. A dodaja:

Po odgovore glede reševanja problematike smo se obrnili tudi na Mlekarno Celeia. Direktor Vinko But pravi:

In kako bodo uredili sistem predčiščenja?

Vendar pa pravi, da to ni zagotovilo, da se težave s smradom ne bodo več pojavljale. Kot težavo izpostavlja:

But pravi, da se bo težava pojavljala, dokler jaški ne bo zatesnjeni. O tem so se po Butovih besedah že večkrat pogovarjali tudi s predstavniki Javnega komunalnega podjetja Žalec:

Po dodatna pojasnila glede reševanja problematike smradu iz kanalizacije v Petrovčah smo se obrnili tudi na Javno komunalno podjetje Žalec. Njihove odgovore še čakamo. (NS)