november 17, 2020

Stara šola v Šmarju dobiva novo podobo in vsebino

Stara šola, ki v središču Šmarja pri Jelšah že več let čaka na novo vlogo, jo sedaj dobiva. Najprej ji bodo uredili lepšo fasado, nato se bo v njene prostore razširil šmarski zdravstveni dom.

Občina Šmarje pri Jelšah se je lotila prenove fasade stare šole. Zunanjo podobo stavbe ureja podjetje Mika Dom iz Celja. Dela bo opravljajo deset mesecev, občina bo zanje odštela skoraj 270 tisoč evrov. Pri tem so morali pridobiti tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki tudi bdi nad deli, da bo stavba čim bolj v skladu s svojo prvotno podobo. Po novem letu pa se bodo lotili tudi urejanja notranjosti. Stara šola namreč ne dobiva le lepše zunanje podobe. Dobila bo tudi vsebino. Kakšno, župan Matija Čakš:

Trenutno je v postopku izdelave razpisna dokumentacija za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca del v notranjosti. Javno naročilo bo objavljeno v začetku prihodnjega leta. (TMG)