november 28, 2020

Turistična destinacija Rogla–Pohorje je zlata

Turistična destinacija Rogla-Pohorje, v katero se povezujejo občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, je v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela zlati znak, poimenovan Slovenia Green Destination Gold.

V kategoriji »destinacijski management« vse možne točke
Zelena shema slovenskega turizma je projekt Slovenske turistične organizacije (STO), destinacija Rogla – Pohorje je v shemo vključena že od leta 2015, odkar vseskozi nadgrajuje svoje trajnostno delovanje. Ob tokratni obnovi ocene je tako prejela zlati znak.

»Destinacija Rogla-Pohorje je v preteklosti naredila velike premike na področju trajnostnega razvoja turizma, zato so se v letošnjem letu odločili za predčasno obnovo ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Pri tem so bili izjemno uspešni, saj so dosegli zlati znak Slovenia Green Destination. V proces posodobitve znaka so uspešno vključili številne deležnike s področja turizma iz vseh štirih občin, ki tvorijo destinacijo, zato je destinacija v kategoriji "Destinacijski management" dosegla vse možne točke. Dober rezultat priča o veliki zavzetosti ekipe in vodstva destinacije za odgovoren razvoj turizma,« so ob tem sporočili iz STO.

Ta znak boste odslej videli mariskje ob obisku katere od štirih občin destinacije Rogla-Pohorje.

Marsikdo je pridal svoj kamenček
»Zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj prijavitelja – Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija Rogla-Pohorje najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem jo bodo takšno raziskali, občutili in užili tudi ljudje, ki nas obiščejo,« pa so po osvojitvi zlatega znaka zapisali v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.

Podrobneje o trajnostnih prizadevanjih destinacije Rogla-Pohorje lahko preberete TUKAJ, podrobnosti o Zeleni shemi slovenskega turizma pa TUKAJ, kjer tudi izveste, da se z zlatim znakom Slovenia Green Destination v Savinjski regiji lahko pohvalijo tudi v občinah Podčetrtek, Rogaška Slatina in Laško. (AD)