julij 31, 2020

V Hruševcu ne bo več poplav

Šentjur bo še varnejši pred poplavami. Občina in država, ki že od leta 2011 po etapah izvajata protipoplavne ukrepe ob Voglajni in njenih pritokih, zdaj začenjata projekt ureditve območja v naselju Hruševec, ob Kozarici. Včeraj so podpisali pogodbo, vredno več kot 1,8 milijona evrov.

Protipoplavni ukrepi v Šentjurju so razdeljeni v številne faze in podfaze. Desni breg reke Kozarice v Hruševcu so pred poplavami zavarovali že z enim od minulih projektov tako imenovane faze B, zdaj je treba zavarovati še levega, kar je del faze C. Šentjurski župan Marko Diaci razlaga:

Župan Diaci in v. d. direktorja Direkcije za vode na Ministrstvu za okolje in prostor Roman Kramer sta včeraj podpisala pogodbo z izvajalcem del, podjetjem Tomgrad iz Olimja. Vrednost pogodbe presega 1,8 milijona evrov. Financer je država, občina pa je pridobila zemljišča in pripravila projekte. Kramer je ob tem dejal, da brez sodelovanja do izvedbe ne bi prišlo:

Tudi v Šentjurju protipoplavni ukrepi s projektom v Hruševcu še ne bodo končani. Sledila bosta še dva velika zalogaja, pravi župan Diaci:

Kdaj bo zagotovljen denar za ta projekta, še ni znano. Projekt v Hruševcu, za katerega so pogodbo podpisali včeraj, pa naj bi bil končan čez približno leto dni. Grafični prikaz vidite na spodnji fotografiji. (AD)

Projekt obsega protipoplavne ukrepe ob Kozarici v naselju Hruševec.