V konjiškem vrtcu poslej tudi razvojni oddelek

08.11.2018

Dopoldne smo obiskali razvojni oddelek v enoti konjiškega vrtca Tatenbach, v katerega zdaj zahaja le en fantek, kmalu se bodo pridružili še drugi otroci s posebnimi potrebami.

V Vrtcu Slovenske Konjice so ob pomoči občine uvedli razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami. Zagotavljali jim bodo ustrezno strokovno podporo za njihov optimalen razvoj ter jim omogočili sobivanje z ostalimi otroki. S tem bodo pridobivali eni in drugi, saj bodo med drugim razvijali strpnost do drugačnih.

Vizija - graditi podporno okolje strpnosti
V Vrtcu Slovenske Konjice z odprtjem razvojnega oddelka v dolgoročnem smislu krepijo pozitivne življenjske vrednote, predvsem želijo delati korake k bolj strpni družbi. K družbi brez predsodkov do drugačnih. Z uvedbo razvojnega oddelka v njihovi enoti Tatenbach bodo zagotavljali pogoje za optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami. Zaradi drugačnih metod dela, bodo lahko ti otroci uspešno razvijali svoja močna področja in sposobnosti. Specialna pedagoginja v dejavnosti vnaša tudi elemente Montessori pedagogike. "Trenutno je v razvojnem oddelku en otrok, verjamemo pa, da bomo oddelek kmalu zapolnili. In tako prikrajšali stroške in čas staršem, ki svoje otroke zdaj vozijo v razvojne oddelke v Celje ali Maribor. Zavedamo se, da vsaka novost terja svoj čas. Gre za proces, v katerem bomo potrpežljivo gradili medsebojno zaupanje - med vrtcem, otroci, njihovimi starši in strokovnjaki," poudarja ravnatelj Tomaž Popovič.

V ospredju sodelovanje in timsko delo
Svetovalna delavka Simona Živec izpostavlja timsko delo in dobro sodelovanje s strokovnimi službami v lokalnem prostoru ter z Razvojno ambulanto v Celju. Ker je v neposredni bližini vrtca šola za otroke s posebnimi potrebami V parku, se nadejajo dobrega sodelovanja tudi z njimi. Med drugim bodo lahko koristili njihovo gibalnico in multisenzorno sobo. Pa tudi sicer v Vrtcu Slovenske Konjice pozorno sledijo takšnim in drugačnim potrebam staršev otrok. Nekateri imajo službe s specifičnim delovnim časom. Zato so v vrtcu odprli dodatni oddelek in v njem so zagotovili varstvo otrok tudi v popoldanskih urah. (BF)
Štajerski val v sliki