januar 26, 2018

V Makolah letos največ za ceste

Makolski občinski svet je potrdil proračun. V makolsko občinsko blagajno se bo letos steklo okoli 2 milijona 200 tisoč evrov, dobrega pol milijona bo na voljo za naložbe. Tudi letos bo v ospredju prenova dotrajane cestne infrastrukture.

Po lepši cesti Pečke – Slovenska Bistrica
Proračun občine Makole je letos težak 2 milijona 200 tisoč evrov in je nekoliko višji kot v minulih letih. Dobrega pol milijona evrov bodo namenili za naložbena vlaganja, največ za posodabljanje cest. Po besedah župana Makol Franca Majcna bodo zaključili triletni projekt ureditve ceste na relaciji Pečke-Slovenska Bistrica, kot zadnji bo letos na vrsti 1,1 kilometer dolg odsek ceste križišče Mostečno–Ložnica, skozi Ložnico. Nekaj denarja je makolska občina zagotovila za ureditev še nekaj krajših cestnih odsekov in ureditev javne razsvetljave v Savinjski. Ob regionalni cesti v Pečkah bo sofinancirala izgradnjo pločnika, avtobusne postaje, kanalizacije ter električnih in telekomunikacijskih vodov, prav tako je denar zagotovila za obnovo pročelja na makolskem zdravstvenem domu. Če bo občina uspešna na razpisu Fundacije za šport, bodo v Makolah letos prenovili tudi osrednje športno igrišče. (foto: Milan Sternad, tekst: SP)