V občini Dobje letos pet kilometrov novih cest

29.03.2018

Dotrajane in luknjaste ceste bodo preteklost.

Občina Dobje naj bi do poletja posodobila pet kilometrov cest na relacijah Zgodnje Brezje–Spodnje Brezje, Škarnice–Vodice in Večje Brdo–Lažiše. Za prenovo je zagotovila 250 tisoč evrov oziroma kar četrtino proračuna.

Lepše in varnejše ceste
V dobjansko občinsko blagajno se bo letos steklo milijon 44 tisoč evrov, od tega bo 300 tisočakov na voljo za naložbe, največ za prenovo in rekonstrukcijo luknjastih cest. „Potem ko smo v minulih letih veliko vlagali v obnovo osnovne šole, gasilskega doma in ceste Repuš–Jezerce, bo letos v ospredju prenova dotrajanih odsekov krajevnih cest. Načrtujemo prenovo odsekov Zgodnje Brezje–Spodnje Brezje, Zgodnje Škarnice–Vodice in Večje Brdo–Lažiše, v skupni dolžini pet kilometrov,“ napoveduje župan Dobja Franc Leskovšek in dodaja, da se bomo lahko po lepših in varnejših cestah predvidoma popeljali še v prvi polovici leta. Občina bo prav tako nadaljevala prizadevanja za ureditev Gospodarske cone Zgornje Brezje, nekaj denarja je namenila tudi za urejanje zemeljskega plazu na območju lokalne ceste Večje Brdo–Lažiše–Lešje. (SP)
Štajerski val v sliki