oktober 14, 2021

V Poljčanah bodo dobili medgeneracijski park

Občina Poljčane se bo spomladi prihodnje leto lotila ureditve medgeneracijskega parka pri glasbeni šoli Poljčane. Park bo služil druženju, igram, prireditvam, športu in medgeneracijskem druženju občank in občanov. Naložba je ocenjena do največ 130 tisoč evrov.

Na občini Poljčane so za ureditev parka pri glasbeni šoli Poljčane že pridobili veljavno gradbeno dovoljenje, pripravljene imajo tudi vse potrebne načrte, poiskati morajo le še izvajalca gradbenih del, razlaga župan Stanislav Kovačič. Dokaj velik prostor v središču Poljčan, ki bo služil druženju, igram, prireditvam in športu, bo tako znova urejen, vse v sklopu dolgoročne urbanistične zasnove kraja, pojasnjuje Kovačič.Pogled na zunanji fitnes ob vstopu z južne strani parcele. (Foto: občina Poljčane)

Za vse generacije občanov
Park v središču Poljčan bo namenjen vsem generacijam občanov in bo omogočal medgeneracijsko druženje in povezovanje, na voljo bo za starejše, gibalno ovirane, mlade, športnike, starše z otroki in šolarje.

Naložba je ocenjena med 120 in 130 tisoč evri. Kovačič upa, da bodo za projekt preko Lokalne akcijske skupine - LAS pridobili približno polovico evropskega sofinanciranja. (SP)
Nekaj utrinkov idejne zasnove bodočega parka v Poljčanah. (Foto: občina Poljčane)