november 30, 2021

V POSLOVNEM CENTRU VRELEC ODDAJO GOSTINSKI LOKAL

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina, ki upravlja Poslovni center Vrelec, na Celjski cesti 30, v Rogaški Slatini, objavlja razpis za javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega obrata v podnajem.

Razpis je odprt od 29.11.2021 do 20.decembra letos, do 14. ure. Ponudbo je potrebno poslati na naslov MPI Vrelec, Prvomajska 35, 3250 Rogaška Slatina v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj, ponudba za podnajem gostinskega obrata«.
Celoten razpis je objavljen na spletni strani inkubatorja www.inkubator-rs.si. Dodatne informacije o oddaji gostinskega obrata ter o morebitnem ogledu predmeta podnajema lahko interesenti dobijo na sedežu MPI Vrelec Rogaška Slatina, ali po elektronski pošti na info@inkubator-rs.si.