Novost: v Šentjurju bodo izobraževali veterinarske tehnike

25.01.2018

Dijaki bodo dobili osnovna znanja za delo z malimi in velikimi živalmi.

V Šolskem centru Šentjur bodo v prihodnjem šolskem letu razširili nabor izobraževalnih programov. Na Srednji poklicni in strokovni šoli bodo začeli izvajati nov program - veterinarski tehnik.

Pričakujejo šolarje iz širše regije
Šolski center Šentjur ima več kot stoletno tradicijo. Danes je organizirana kot zavod z dvema organizacijskima enotama, Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo. Izobražuje na področju kmetijstva, živilstva, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Izobraževalni programi pokrivajo prehranjevalno verigo, vse od pridelave, predelave in ponudbe. Največja novost v šolskem letu 2018/19 bo nov program veterinarski tehnik, za katerega so si po besedah direktorja Šolskega centra Šentjur in ravnatelja Višje strokovne šole mag. Branka Šketa prizadevali že vrsto let. "Za program je razpisanih 28 mest. Dijakom bo dal osnovna znanja za pomoč veterinarjem pri zdravljenju malih in velikih živali, oskrbi živali in vseh drugih dejavnosti, ki so povezane z veterinarsko službo in veterinarskim delom," razlaga Šket in dodaja, da izobraževanje traja štiri leta, zaključi pa se s poklicno maturo. Z uvedbo novega programa v Šentjurju želijo izobraževanje približati dijakom naše regije in tako zmanjšati stroške šolanja. Doslej se je bilo namreč za veterinarskega tehnika mogoče izobrževati le v Ljubljani in Mariboru. 

Kmalu informativni dnevi
Podrobnosti o tem in drugih programih bodo lahko šolarji izvedeli na informativnih dnevih, ki bodo 9. in 10. februarja, za vpis v Višjo strokovno šolo bo informativni dan tudi 3. marca. Po Šketovih besedah je bilo doslej na Šolskem centru Šentjur največ zanimanja za triletni program mehanika kmetijskih in delovnih strojev, med bolj obiskanimi je tudi program za slaščičarja. Šket ob tem z zadovoljstvom ugotavlja, da so njihovi maturanti in diplomati na trgu delo zelo dobro zaposljivi. (SP)

 

 
Štajerski val v sliki