junij 15, 2020

V Slovenski Bistrici obsodili ravnanje varde

Občinski svet v Slovenski Bistrici je na seji prejšnji teden soglasno obsodil nedavno nestrpno in provokativno ravnanje pripadnikov Štajerske varde na območju slovenjebistriške občine. Vlado je pozval k sprejemu zakonodaje, ki bi zagotovila pristojnim organom učinkovito in zakonito ravnanje v tovrstih primerih.

Državni sekretar zagotovil ukrepanje
Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica je točko o obravnavi aktivnosti Štajerske varde na sejo uvrstila po majskem incidentu, ko je več uniformiranih pripadnikov Štajerske varde vkorakalo na slovenjebistriško policijsko postajo in zahtevalo pojasnila komandirja o policijski patrulji, ki je obiskala prizorišče, kjer je varda izvajala svoje aktivnosti. Seje se je udeležil tudi Franc Kangler, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, ki je odločno podprl prizadevanja slovenjebistriškega občinskega sveta. O vardi je dejal:

Državni sekretar je še dejal, da kmalu pričakuje spremembe zakonodaje na tem področju:

Med sejo občinskega sveta se je pred gasilskim domom, kjer je potekalo zasedanje, zbralo nekaj članov Štajerske varde, na čelu z njihovim vodjem Andrejem Šiškom. Ko so se nameravali udeležiti razprave, so svetniki že zaključili obravnavo točke o aktivnostih varde na območju občine. Po posredovanju policije so Šiško in njegovi somišljeniki mirno zapustili prizorišče. Sicer pa varda znova načrtuje štiridnevni tabor v okolici Slovenske Bistrice, kot je objavila na svoji spletni strani, se bodo zbrali 24. junija. (TA)