oktober 13, 2021

V Slovenski Bistrici širitev doma za starejše

Občina Slovenska Bistrica je potrdila 4,2 milijona evrov vreden investicijski program za prizidavo tamkajšnjega doma starejših, s katerim sicer upravlja Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane. Z dozidavo želijo bivanje v domu omogočiti do 200 starejšim osebam. Gradbena dela naj bi začeli spomladi prihodnje leto in jih končali do konca julija 2023.

Enota Doma starejših Slovenska Bistrica deluje kot dislocirana enota poljčanskega doma upokojencev in lahko sprejme do 124 stanovalcev, čakalna doba pa trenutno znaša okoli sedem mesecev. Dom ima lastno kuhinjo, katere velikost že pri obstoječi kapaciteti stavbe ne zadošča, saj se v kuhinji pripravlja okrog 80 starostnikom prilagojenih kosil tudi za okoliško prebivalstvo. Zaradi postopnega večanja deleža starejšega prebivalstva in potreb po bivanju in oskrbi v domovih za starejše bo prizidava enote v Slovenski Bistrici zelo dobrodošla, pravi podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar.Projekt predvidena dozidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječe stavbe, ki bo omogočila povečanje kapacitet enote Slovenska Bistrica na 12 oddelkov, ki bodo zagotavljali bivanje do 200 starejšim osebam, ob tem pa je predvidena tudi ukinitev programa nedelujočega dnevnega centra in povečanje spremljajočega zdravstvenega in servisnega programa, predvsem kuhinje. Mlakar napoveduje tudi:

Naložba je ocenjena na 4.2 milijona evrov, izvedli jo bodo predvidoma do konca julija 2023. Večino denarja naj bi zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Občina Slovenska Bistrica je financirala dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 50 tisoč evrov. (SP)