maj 31, 2022

V Slovenski Bistrici začenjajo gradnjo plezalnega centra

Slovenska Bistrica bo do maja prihodnje leto dobila sodoben plezalni center. Z naložbo namerava občina Slovenska Bistrica omogočiti dejavnost tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športnega plezanja. Projekt je vreden nekaj čez 4 milijone 860 tisoč evrov, slabo polovico denarja bo prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar in direktor podjetja MAKRO 5 Gradnje iz Kopra, Igor Hvastja, sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo Plezalnega centra Slovenska Bistrica. Sodoben plezalni center bo ustrezal standardom za izvedbo tekmovanj na najvišjem nivoju in bo zadovoljil potrebe tako rekreativnih, kot tudi športnih in profesionalnih plezalcev. Obenem bo služil tudi izvajanju drugih programov športne rekreacije, športne vzgoje in programov civilne zaščite, gasilcev, reševalne službe, policije in drugih. Z naložbo namerava občina Slovenska Bistrica omogočiti dejavnost tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športnega plezanja. Postavitev plezalnega centra je načrtovana ob športnem stadionu s pokrito tribuno, razlaga župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar in izpostavlja, da se projekt navezuje na obnovo in dograditev športne dvorane Bistrica.


V obnovljeni dvorani Bistrica zaradi zahtev spomeniškega varstva po novem ne bo več prostora za plezalno infrastrukturo, zato bo občina plezalni center zgradila v športnem parku ob dvorani. (Foto: gradivo občine Slovenska Bistrica)

Objekt je po navedbah občine razdeljen na več sklopov. „Prvi sklop predstavlja vhod s sprejemnim prostorom, recepcijo, pomožnimi prostori, garderobami in skladiščem. Drugi sklop predstavlja zgornji dve etaži severnega kraka, kjer se poleg ogrevalnega in trening prostora v medetaži zvrstijo tudi pisarniški prostori s sanitarijami, v zgornjem nadstropju pa se po celotni etaži razprostira plezalni prostor z nižjimi boulder stenami. Tretji sklop predstavlja južni krak objekta, kjer se nahaja plezalna dvorana višine 17 metrov. Četrti sklop pa predstavljajo zunanje plezalne visoke stene, ki se razprostirajo okrog celotnega južnega kraka objekta,“ so sporočili iz občine Slovenska Bistrica. Pogodbena vrednost del je zaradi razmer na gradbenem trgu nekoliko višja kot so sprva načrtovali in znaša nekaj čez 4 milijone 860 tisoč evrov, od tega bo približno 2 milijona 400 tisoč evrov prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dela morajo biti po pogodbi končana do 22. maja 2023. (SP)