januar 4, 2022

V Slovenski Bistrici združujejo javne zavode

Občina Slovenska Bistrica je s 1. januarjem pripojila Javni zavod za informiranje k Javnemu zavodu Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, ki s tem prevzema tudi dejavnost informiranja. Vodenje obeh zavodov prevzema dosedanji direktor direktor RIC Slovenska Bistrica Tomaž Repnik.

Namesto dveh en direktor, brez stroškov najemnine
Glavni razlog za združevanje Javnega zavoda za kabelsko televizijo in informiranje ter Javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je racionalizacija. Zavod za informiranje, ki ga je občina ustanovila leta 2017, je bil po poteku mandata direktorju Dragu Čožu že dlje časa brez direktorja. Svet zavoda za informiranje je po Čoževem poteku mandata razpisal prosto delovno mesto za opravljanje funkcije direktorja, a se na razpis ni prijavil noben kandidat. Svet zavoda je nato imenoval Draga Čoža za v.d. direktorja za največ eno leto, vendar občinski svet takrat ni podal soglasja k vršilcu dolžnosti. Da delovanje javnega zavoda ne bi bilo ohromljeno, so se na občini v luči racionalizacije odločili za združevanje zavodov, ob čemer podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar pojasnjuje:Mlakar je prepričan, da bo Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica tudi z novo dejavnostjo informiranja dobro zaživel ter bo občanom nudil kakovostne vsebine. Vodenje novega zavoda sicer prevzema dosedanji direktor direktor RIC-a Slovenska Bistrica Tomaž Repnik. Združevanje zavodov po navedbah Mlakarja ne bo imelo dodatnih finančnih obveznosti za občinski proračun.