marec 10, 2020

V Slovenskih Konjicah morda ne bo več odvoza smeti

V Slovenskih Konjicah zmanjkuje prostora za odpadno embalažo. Še ta mesec bodo zapolnili kapacitete zbirnega centra. V Javnem komunalnem podjetju svarijo celo, da morda že čez nekaj tednov ne bodo več mogli odvažati odpadkov iz gospodinjstev. Za situacijo krivijo Ministrstvo za okolje in prostor.

Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice odpadke odvaža 5000 gospodinjstvom oziroma 15.000 občanom. Vsak mesec se v njihovem zbirnem centru nabere od 60 do 80 ton odpadne embalaže. Prav za toliko embalaže je tam prostora. Ko je ta 80-odstotno zaseden, navadno občane obvestijo, naj bodo pri uporabi embalaže bolj preudarni, pravi direktor Franc Dover. Zdaj je v skladišču, kot še pravi Dover, 130 ton odpadne embalaže.

Konec minulega tedna so zato ljudi pozvali, naj omejijo nakup plastične embalaže – predvsem plastenk in pločevink. A to ne bo dovolj. Glavna težava je namreč, da ni poskrbljeno za odvoz odpadne embalaže iz zbirnih centrov posameznih komunalnih podjetij.

Nobeno od šestih podjetij ne odvaža embalaže
Država je namreč pred časom odločila, da bo za odvoz odpadne embalaže skrbela shema šestih podjetij. Vendar podjetja ne odvažajo teh odpadkov, ker kljub odredbi sodišča še vedno ne prejemajo obljubljenega deleža embalažnine. Podrobneje pa Franc Dover:

Bojijo se požara
Dover za nastalo stanje, ki ga opisuje kot brezizhodno, krivi Ministrstvo za okolje in prostor. Boji se, da bi se v Konjicah ponovil scenarij iz mariborske Surovine, kjer je minuli teden zagorelo zaradi samovžiga odpadkov. Zato je konjiško komunalno podjetje uvedlo nočno požarno stražo vsaki dve uri. Dover ostro pravi, da se počutijo, kot bi se kdo norčeval iz njih:

Najprej brez odvoza bioloških odpadkov, nato embalaže
Tako se v podjetju pripravljajo na nekatere ukrepe, za katere Dover upa, da jih ne bo potrebno izvesti. Če pristojna podjetja ne bodo odpeljala odpadkov, bodo odpadke najprej odlagali ob zbirnem centru, zunaj. Čeprav jih bodo pokrili z zaščitnimi folijami, pa opozarja, da ob močnejšem vetru te ne bodo preprečile raznašanja odpadkov. Prav tako ne bodo več odvažali bioloških odpadkov:

Do tega bi lahko prišlo že čez nekaj tednov. Po najslabšem scenariju pa, dodaja, z naslovov gospodinjstev ne bodo več odvažali embalaže.

Za ukrepe skoraj prepozno 
Zato Dover pristojno ministrstvo poziva, naj vendarle ukrepa – naj nemudoma z ustrezno odredbo podjetjem v shemi zapove, da embalažo odpeljejo, in jim nameni embalažnino. Ta podjetja imajo namreč že utečene postopke in sortirnice. Ali pa naj komunalnim podjetjem dovolijo, da sami poiščejo izvajalce – kot pravi Dover, prve, ki so na razpolago po določeni ceni, brez dolgotrajnih javnih razpisov. Cena je pa že oblikovana v interventnem zakonu, ki trenutno stagnira, tudi zaradi menjave vlade. Ob tem dodaja, da čas ni na njihovi strani. Tudi, če bi bila uredba že pripravljena:

Ob tem se problematika, kot je Dover še poudaril za naš radio, pojavlja že štirinajst let, zato so ukrepi res že nujni. (TMG)