junij 12, 2020

V Šmarju tudi občinske nagrajence izbirala epidemija

Šmarje pri Jelšah ima ta mesec občinski praznik. Tudi razglasitev nagrajencev odseva epidemijo, ki je v življenje v kraju močno posegla. Civilna zaščita pa je ob koncu epidemije pripravila tudi poročilo, v katerem izpostavlja predvsem nejasna navodila in premalo opreme.

21. junija Občina Šmarje pri Jelšah obeležuje svoj praznik. Tudi letos ga bodo pospremili z razglasitvijo občinskih nagrajencev. Prireditev s podelitvijo nagrad načrtujejo konec avgusta. Včeraj pa so potrdili nagrajence. Priznanje občine prejme družina Čokl iz Zibike, za njihovo prizadevnost v krajevni skupnosti, denarno nagrado pa Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah, ki letos obeležuje 140 let, za njim pa je tudi nakup novega vozila.

Posebna priznanja civilni zaščiti, domu upokojencev in zdravstvenemu domu
Bodo pa letos v Šmarju podelili tudi tri posebna priznanja – Štabu Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah, Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah in Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Pobudo zanje je podal župan Matija Čakš, ki o prejemnikih pravi:

»Bili smo prepuščeni sami sebi«
Prav delo civilne zaščite med epidemijo je včeraj podrobneje predstavil tudi njen poveljnik Alojz Stoklas. Pravi, da so pred in med glavnim izbruhom koronavirusa predvsem pogrešali bolj konkretne napotke politike in stroke, a da je bila bolezen za vse neznanka. Poleg tega, da so bili po njegovih besedah pri sprejemanju ukrepov prepuščeni sami sebi, pa so bili tudi skoraj brez opreme. Stoklas pravi:

Na cene se zato, dodaja, niso ozirali. Nekaj opreme so dobili tudi od donatorjev. Ker pa je bilo kljub vsemu zaščitne opreme premalo, so jo začeli po uporabi razkuževati, da bi jo tako lahko uporabili večkrat:

Pripravljajo se na morebitni drugi val
Med epidemijo so se stroški občine povečali za 18.846 evrov, večinoma zaradi nakupa potrebne zaščitne opreme za dom upokojencev in zdravstveni dom, kot so zaščitni plašči, rokavice, maske in razkužila. Občina pa za pomoč civilni zaščiti obljublja še 10.000 evrov, s čimer ji bo pomagala nakupiti zalogo opreme za primer drugega vala epidemije.

Sicer pa so pomembno vlogo v Šmarju odigrali tudi prostovoljci. Zaradi pomanjkanja opreme so začeli tudi šivati maske za večkratno uporabo. 16 šivilj je s podarjenim blagom sešilo več kot 3000 mask. Pa tudi sicer so se prostovoljci zelo izkazali, poudarja Stoklas. V štab civilne zaščite se je javilo več kot sto prostovoljcev, ki so pomagali tudi z razvažanjem hrane in zdravil, nekateri so pomagali v domu upokojencev. Hrano pa so za zaposlene zagotavljali v kuhinji gostišča Zadružnik.

»V domu upokojencev nismo imeli glavne besede«
Koronavirus je najbolj prizadel dom upokojencev. Prvo izboljšanje so zabeležili po tem, ko so dom v začetku aprila razkužili. Pred tem je stroka, kot pripoveduje Stoklas, razmišljala, da bi zdrave stanovalce preselili v enega od hotelov v Rogaški Slatini, a so se na koncu odločili, da bi bila selitev zanje preveč stresna. Zato so sklenili, da dom razkužijo.

»V šmarskem domu upokojencev je do takšnega izbruha prišlo zaradi ogromne okuženosti lokalne skupnosti. Okužba je v dom prišla, kot zdaj predvidevajo, vsaj tri tedne preden se je pojavila v osnovni šoli. Dve od treh okuženih zaposlenih, sicer iz Rogaške Slatine, nista imeli simptomov. V domu je skoraj 200 stanovalcev, nihova povprečna starost je visoka, veliko ljudi je zelo bolnih. Največji problem pa je bil pomanjkanje opreme,« ob tem razlaga Matija Čakš ter dodaja, da so bile odločitve v domu domena države, saj občina lahko odloča le o svojih javnih zavodih, kot sta denimo šola in vrtec. Pri domu pa je lahko le nudila določene storitve in pomoč. (TMG)