V Žalcu načrtujejo razpršeni hotel

22.03.2018

Žalska občina je na predstavitveno delavnico o razpršenem hotelu povabila lastnike nepremičnin v ožjem delu starega mestnega jedra. Takšnih delavnic bo še več. (Foto: Radio Štajerski val)

Žalec iz leta v leto obišče več turistov. Ker si želijo, da bi pri njih ostali dlje kot en dan, nočitvenih kapacitet pa praktično nimajo, želi občina vzpostaviti razpršeni hotel. Pripravila je delavnico za lastnike nepremičnin v starem mestnem jedru in jih seznanila z načrti. Prisluhnili so tudi primerom dobrih praks iz Slovenije in tujine.

O delovanju in finančnih spodbudah
Razpršeni hotel je poseben model hotela, ki je na različnih lokacijah, zagotavlja pa skupno recepcijo, skupne storitve čiščenja in skupne zajtrkovalnice. „Lahko se vključujejo tudi gostinski ponudniki z zagotavljanjem košarice lokalnih dobrot za zajtrk v sobo, kjer prebivajo gostje, oziroma z vavčerji, s katerimi lahko gredo gostje sami v gostinski lokal na zajtrk ali kosilo,“ pojasnjuje Petra Centrih, višja svetovalka za gospodarstvo na občini Žalec. Žalska občina namerava lastnike nepremičnin spodbuditi k sodelovanju tudi s finančnimi spodbudami. Še ta teden naj bi objavila javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva. Kot pravi Centrihova, bodo namenjene za obnovo nepremičnin: „Tako imajo možnost sofinanciranja obnove do višine 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišjega zneska 20.000 evrov. S tem pa se zavežejo, da bodo zagotovili najmanj štiri ležišča, to je en apartma ali dve sobi. Prav tako se zavežejo, da bodo ohranili to investicijo 10 let.“

Lokalna skupnost lahko veliko pridobi
Žalska občina je na predstavitveno delavnico povabila lastnike nepremičnin v starem mestnem jedru, ki jih morda zanima sodelovanje v tej vedno bolj zanimivi obliki zagotavljanja nočitvenih kapacitet. V tujini so razpršeni hoteli že precej uveljavljeni in razširjeni, pri nas pa še v povojih. Edini razpršeni hotel v Sloveniji je v začetku leta vrata odprl v Slovenskih Konjicah. Izkušnje in začetne težave je zbranim predstavila Andrejka Gažovič iz Kooperative Konjice, ki bdi nad njegovim delovanjem. Sodelujoči na delavnici so prisluhnili tudi Renati Karba iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki pozna delovanje razpršenega hotela v vasi Sutrio v Italiji. „Hotel deluje že dobrih deset let. Vanj je vključenih 45 apartmajev in sob, delujejo kot zadruga. Ta koncept širijo po celi Italiji, kjer je sedaj že več kot 40 razpršenih hotelov, ki se izkazujejo kot tip turizma, ki prinaša zelo veliko koristi lokalni skupnosti, tako v obliki novih delovnih mest, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, prihodkov za lastnike nepremičnin, pa tudi za poživitev družabnega življenja in kulturnega utripa v kraju,“ je pojasnila Karba. Renati Karba o pozitivnih izkušnjah z razpršenim hotelom v Italiji prisluhnite tudi v spodnjem posnetku. Podrobneje o načrtih v Žalcu pa tudi Petri Centrih iz žalske občine. (NS)

Renata Karba o delovanju in uspehih razpršenega hotela v vasi Sutrio v Italiji

Petra Centrih o ideji razpršenega hotela v Žalcu in finančnih spodbudah za lastnike nepremičnin
Štajerski val v sliki