januar 22, 2021

Vrtci na Šmarskem ob odprtju s pomanjkanjem kadra

Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov se bodo v torek odprli vrtci in šole za učence prve triade. Kako bo to v praksi izvedljivo, marsikje še ni znano. Predvsem zaradi odsotnosti kadra. Vrtec Šmarje pri Jelšah bo odprt na vseh osmih lokacijah, za vse zdrave otroke, po ustaljenem obratovalnem času.

Največji problem bo kader
Naslednji teden se bodo v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko odprle šole za prvo triado in vrtci, a pod strogimi ukrepi NIJZ-ja. Vsi zaposleni v osnovnih šolah in vrtcih se bodo v ponedeljek testirali, tako se bosta pouk in osnovnošolsko varstvo začela v torek. Kako bo to organizacijsko izvedljivo marsikje še ni jasno, saj še ne vedo, koliko otok se bo vrnilo v vrtce, prav tako ni znano kako bo s kadrom, pravi Jelka Kitak, ravnateljica Vrtca Šmarje pri Jelšah:

Že zdaj je jasno, da bo v torek od 50-ih strokovnih delavcev manjkalo vsaj 10. Kdo bo te osebe nadomeščal ni znano. Ravnateljica je sicer včeraj zaposlenim podala preklic čakanja na delo, ki začne veljati s torkom, nekaterim zaposlenim pa že s ponedeljkom, predvsem z zagotavljanjem priprave in čiščenja prostorov za ponovno odprtje vrtca, oddelkov. Hkrati je zaposlene prosila, da čimprej sporočijo morebitno odsotnost.

Vsi starši morajo oddati izjavo
Vrtec Šmarje pri Jelšah bo od torka odprt na vseh osmih lokacijah, za vse zdrave otroke, po ustaljenem obratovalnem času. Vsi starši morajo oddati izjavo pred vstopom otroka v vrtec, da otrok v zadnjih 10 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s covidom-19. Pa tudi:

Starši najdejo obrazec na spletni strani vrtca, lahko pa ga dobijo pri strokovnem delavcu oddelka in izpolnijo ob prihodu otroka v vrtec.

Varstvo bo v mehurčkih
Pri izvajanju vzgoje in izobraževanja bodo upoštevali vsa priporočila samozaščitnih ukrepov za varno okolje otrok. "Delo potekalo v mehurčkih, obvezna bo uporaba zaščitnih mask pri strokovnih delavcih. Potrebno bo vzdrževanje razdalje, seveda če bo to mogoče. Upoštevati bo namreč treba, da se otroci niso videli dlje časa in da potrebujejo stik, tolažbo in nego. Prav tako bo poudarek na poostreni higieni in čiščenji prostorov ter drugih priporočilih NIJZ-ja," napoveduje Jelka Kitak. V Vrtec Šmarje je sicer trenutno vpisanih 425 otrok, ki so razporejeni v 23 oddelkov, na osmih lokacijah. (SP)