Za 29 projektov v Savinjski regiji 81 milijonov evrov

22.06.2018

Dopolnitev dogovora za razvoj savinjske regije sta v Ljubljani podpisala Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, ter Branko Kidrič, predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije. (Foto: Radio Štajerski val)

Savinjska regija bo v naslednjih letih deležna zajetne finančne spodbude. V sklopu dogovora za razvoj regije se obeta realizacija 29 novih projektov, skupaj vrednih dobrih 81 milijonov evrov. Zanje je na voljo 51,5 milijonov evropskega in državnega denarja.

Pomemben korak za razvoj
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek, in predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije Branko Kidrič sta včeraj podpisala dopolnitev konec lanskega leta podpisanega dogovora za razvoj savinjske razvojne regije. V njem so projekti, ki bodo, ko bodo uresničeni, imeli širši učinek na razvoj 31 občin, združenih v Razvojni svet Savinjske regije. Želja in projektov je bilo po besedah Ive Zorenč, direktorice Razvojne agencije Savinjske regije, ki je sodelovala pri pripravi nabora naložb, veliko: „Da je do tega prišlo, je bilo potrebnega veliko usklajevanja in dobrega sodelovanja z ministrstvom. Vsi projekti so pomembni za razvoj naše regije. Zagotovo bi bil še kakšen več, ampak v pozivu za pripravo dogovora je bilo točno določeno, kako moramo pripraviti projektne predloge.“
Zadovoljen je bil ob podpisu dogovora tudi predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije Branko Kidrič: „Gre za enega pomembnejših dogodkov v dosedanjem delu pri pripravi regijskih projektov, v katerem zaprošamo za 51,5 milijona evrov. Mislim, da je to dobra popotnica za razvoj naše regije, nas pa čaka v prihodnje še precej dela, da bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev teh projektov in v kasnejši fazi tudi pri sami izvedbi.“

Podjetništvo, kolesarske poti, oskrba s pitno vodo...
Denar za projekte - 51,5 milijona evrov - bodo iz evropskega kohezijskega sklada prispevala tri ministrstva. Gospodarsko ministrstvo bo za devet projektov zagotovilo okoli 6,4 milijona evrov, infrastrukturno ministrstvo bo z 22 milijoni podprlo 10 projektov, za prav toliko projektov pa bo 23 milijonov evrov prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor. „Gospodarsko ministrstvo bo podprlo predvsem projekte, ki se nanašajo na spodbujanje podjetništva, infrastrukturno ministrstvo bo podprlo projekte na področju izgradnje regijskega kolesarskega omrežja in projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna – avtocesta, in sicer priključek Celje-vzhod. Dopolnitev dogovora vključuje tudi deset okoljskih projektov, sedem se jih nanaša na čiščenje in odvajanje odpadnih voda, trije pa na oskrbo s pitno vodo,“ je pojasnil minister Zdravko Počivalšek. Zdravku Počivalšku in Branku Kidriču o dogovoru, projektih in financiranju prisluhnite tudi v spodnjih posnetkih. (NS)

PREDSEDNIK RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE BRANKO KIDRIČ

GOSPODARSKI MINISTER ZDRAVKO POČIVALŠEK
Štajerski val v sliki