julij 13, 2018

Za boljšo poplavno varnost ob šentjurski Voglajni

Občina Šentjur in država postopno rešujeta poplavno problematiko. Ukrepi v mestu Šentjur in okolici so razdeljeni v več faz, zajemajo območje reke Voglajne ter pritokov Kozarica, Pešnica in Slomščica. Do oktobra bodo izvedli ukrepe tako imenovane podfaze C3.

Protipoplavni zidovi in nasipi
Vodnogospodarski objekti za izboljšanje poplavne varnosti v Šentjurju so radeljeni v faze A, B, C, D, E, F in G. V vsaki je še več podfaz. Skupaj bodo zahtevali več milijonov evrov, zato so dela postopna. Zdaj je na vrsti podfaza C3. Šentjurski župan Marko Diaci in ministrica za okolje in prostor v odstopu Irena Majcen sta podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del, žalskim podjetjem Nivo Eko, vredno dobrih 480 tisoč evrov. Do konca oktobra bo izvedel protipoplavne ukrepe na desnem bregu Voglajne, pri podjetju Ahac in Zikoškovem mostu, ki vodi iz Šentjurja proti Planini. „Tam so stanovanjski in poslovni objekti. Protipoplavno zaščito bomo uredili z betonskoarmiranimi zidovi in z nasipi, s čimer bomo reševali tako zaledne kot meteorne vode. Zraven bodo seveda tudi vsa potrebna infrastruktura, kot so črpališča in podobni elementi. V sklopu projekta pa bomo izvedli tudi kanalizacijo, kar pa bo strošek občine,“ je ob včerajšnjem podpisu pogodbe dejal Diaci.

Nujno tesno sodelovanje
Ministrica Irena Majcen je ob obisku Šentjurja poudarila, da so protipoplavni ukrepi izjemen zalogaj in da je podpis vsake pogodbe pomemben korak k izboljšanju poplavne varnosti. Čeprav se aktualna vlada poslavlja, zagotavlja, da bo država projekte še naprej podpirala. Tudi šentjurskega. „Sprejema se že OPPN, gre za fazi E in F, in sredstva v vodnem skladu bodo prav gotovo tista, ki bodo zagotovila izvedbo teh projektov in s tem tudi višjo stopnjo poplavne varnosti ob reki Voglajni,“ je odgovorila na naše vprašanje. Ministrica pri tem pri tako velikih in kompleksnih projektih poudarja tudi nujnost tesnega sodelovanje države z lokalnimi skupnostmi, o čemer ji podrobneje prisluhnite v spodnjem posnetku. Prav tako prisluhnite šentjurskemu županu Marku Diaciju. (AD)

Datoteke

Župan Marko Diaci o protipoplavnih ukrepih

Irena Majcen o protipoplavnih ukrepih