Zakaj Poljčane še brez čistilne naprave?

07.01.2019

Na poljčanski občinski upravi poleg zagotavljanja zemljišč, iščejo možnosti za financiranje približno 6 milijonov evrov vredno čistilno s pripadajočo kanalizacijo. (Foto: Občina Poljčane)

Še vedno ni znano, kdaj bodo v Poljčanah lahko začeli graditi prepotrebno čistilno napravo. Občina je gradbeno dovoljenje zanjo že zagotovila, zatika se pri zagotavljanju zemljišč za gradnjo kanalizacije, saj peščica lastnikov kljub dolgotrajnim pregovarjanjem še ni dala potrebnega soglasja.

Bo občina prisiljena v razlastitev zemljišč?
Prizadevanja za ureditev učinkovitega sistema za odvajanje in čiščenja odpadnih voda imajo v poljčanski občini dolgo brado. Kar nekaj časa je trajalo, da se je občina s približno 300 lastniki zemljišč dogovorila o služnostih, le pri peščici posameznikov pogovori še niso obrodili sadov. Približno deset jih še vedno noče podpisati plačljivih služnostnih pogodb. Župan Stanislav Kovačič je ogorčen nad njihovim kljubovanjem:

Če bodo pogovori znova neuspešni, bo občina prisiljena opraviti razlastitve parcel, dodaja župan:

Občina namreč želi pridobiti gradbeno dovoljenje za 21-kilomtersko kanalizacijo do konca marca, v poletnih mesecih zagotoviti finančno konstrukcijo, jeseni pa objaviti razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Če bo šlo vse po predvidevanjih, bodo delovni stroji lahko zabrneli naslednje leto. (BF)
Štajerski val v sliki