januar 18, 2022

Zelena luč vseh občin za direktorja ZD Šmarje Antonu Zidarju

Občinski sveti vseh šestih občin, kjer zdravstveno oskrbo nudi Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, so kandidatu Antonu Zidarju prižgali zeleno luč.

To popoldne sta o imenovanju Šmarčana Antona Zidarja za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah glasovala še občinska sveta občin Kozje in Rogaška Slatina. Občinski svetniki so njegovo kandidaturo potrdili, prav tako že prej občinski svetniki občin Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Tako bo šmarski zdravstveni dom po dobrega pol leta in petih razpisih dobil novega direktorja. Dokončno ga mora sicer imenovati še svet zavoda zdravstvenega doma.

Spomnimo, od kandidature na prvem razpisu je odstopila dotedanja direktorica Jasna Žerak. Na drugem je bila od štirih vlog popolna le ena, a ni prestala nadaljnjih postopkov. Tudi kandidat s tretjega razpisa od sveta zavoda ni dobil potrebne večine. Na četrtem razpisu pa je svet zavoda poslušal predstavitvi dveh kandidatk, a članov sveta nobena ni prepričala. Funkcijo vršilke dolžnosti direktorja je v tem času opravljala Natalija Klun.

Sicer pa bodoči direktor Anton Zidar med svojimi cilji izpostavlja zlasti izboljšanje izkušnje pacientov, predvsem kar se tiče dostopnosti in komunikacije z zdravstvenim osebjem, prav tako želi vlagati v izobraževanje in zadovoljstvo zaposlenih. Kot je še povedal v svoji predstavitvi, si želi pokrpati kadrovske luknje, saj da se zaveda, da je zdravstvenih delavcev premalo, ter zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje zdravstvenega doma v času epidemije. (TMG)