julij 11, 2018

Dočakali rezultate splošne mature

Marsikateri maturant je danes vstal bolj zgodaj kot sicer - zjutraj so bili namreč na spletu objavljeni rezultati spomladanskega roka letošnje splošne mature. Kako so se odrezali?

271 zlatih in 10 diamantnih maturantov
Dijaki so splošno maturo opravljali na 84 šolah po vsej državi. Maturitetne izpite je pisalo 6248 kandidatov. Med tistimi, ki so maturo opravljali prvič, je bilo uspešnih 93,64 odstotkov, torej 5.589 dijakov. To je nekoliko več kot lani, ko je bilo uspešnih 93,45 odstotkov. Več kot 30 točk in naziv zlati maturant je doseglo 271 kandidatov, lani jih je bilo 260. Vseh 34 možnih točk pa je doseglo 10 diamantnih maturantov, kar je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 15.

Največ težav s slovenščino
Tudi letos je maturantom največ težav povzročala slovenščina. Povprečna ocena pri tem predmetu je bila 3,25. Pri matematiki so povprečno dosegli oceno 3,35. Najbolje pa so se odrezali pri angleščini, kjer je bila povprečna ocena 3,71, in nemščini, s povprečno oceno 3,80. Splošni uspeh po maturi je bil povprečno 20,06 maturitetnih točk, podobno kot lani, ko so maturanti povprečno dosegli 20,10 točk.

Na celjskem dobri rezultati
Največ dijakov je maturo opravljalo v Osrednjeslovenski regiji, in sicer 2263, najmanj pa v Primorsko-notranjski regiji, kjer so imeli 72 maturantov. V Savinjski regiji je k maturi pristopilo 651 dijakov, v Podravski pa 905. Na celjskih gimnazijah so z rezultati mature zadovoljni. Na I. gimnaziji v Celju je maturo od 190 prijavljenih opravilo 95,3 odstotkov četrtošolcev. Povprečno število točk na najstarejši celjski gimnaziji je bilo 22,54. Letos je med njihovimi dijaki 20 zlatih maturantov in ena diamantna maturantka. Na Gimnaziji Celje Center je splošno maturo uspešno opravilo 90 odstotkov četrtošolcev, 2 dijakinji sta postali zlati maturantki. Na gimnazijskem oddelku Šolskega centra Celje pa je maturo opravilo 123 dijakov od prijavljenih 124, več kot 30 točk so dosegli trije maturanti.

Konec poletja še en rok
Za popravke je maturantom na voljo še jesenski rok mature. Nanj se morajo prijaviti najkasneje 12. julija. Pisni izpiti v okviru tega maturitetnega roka bodo med 24. in 31. avgustom, do 5. septembra bodo opravili še ustne izpite. Rezultati tega roka pa bodo znani 17. septembra. (TMG)