maj 29, 2017

Zrečani bodo praznovali z Jurijem Vodovnikom

Za občino Zreče je 29. maj praznični dan. V minulih dneh so praznik počastili s kopico dogodkov, nocoj bo še slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. V kulturnem programu bo zazvenela uglasbljena pesem ljudskega godca Jurija Vodovnika.

Priznanja Stanku Krajncu, Mariji Kovačič in Tatjani Kotnik
Nocoj bo v ospredju pozornosti Stanko Krajnc, dobitnik Zlatega grba - najvišjega priznanja občine Zreče. Na ta način se mu lokalna skupnost zahvaljuje za prizadevanje pri ohranjanju in obnavljanju sakralne dediščine na Zreškem Pohorju. Mariji Kovačič bo prejela Srebrni grb za večletna prizadevanja v katoliškem društvu in v kulturno-umetniškem društvu Jurij Vodovnik, Bronasti grb pa Tatjana Kotnik za požrtvovalno delo v krajevni organizaciji Rdečega križa in društvu zreških upokojencev. Kulturni program je zasnovala zborovodkinja Mojca Koban Dobnik in ga naslovila "Ljubezni pa nikjer?" Obiskovalci bodo prvič slišali napeve Mežnarjeve kantate - ljudskega godca in pevca Jurija Vodovnika; priredil jih je Anton Gričnik; harmoniziral ša Ivan Kociper. Prepevali bodo Mešani pevski zbor Jurij Vodovnik ter solisti Marjan Hren, Katja Kovše in Dani Kokol.

Uravnotežen razvoj KS-ov in tesna vez z gospodarstvom
Tudi leto od zadnjega občinskega praznika je bilo na Zreškem polno razvojnih izzivov. Posodobili so nekaj cestnih odsekov, sprejeli nov občinski prostorski načrt, celostno prometno strategijo, sanirali plazove, začeli prenovo strehe na osnovni šoli, pridobili krožišče, sooustvarjali novo medobčinsko turistično destinacijo Rogla -Pohorje; zatika pa se pri nadaljevanju gradnje kanalizacije in malih čistilnih naprav, saj evropskih razpisov za tovrstne naložbe ni več, država pa je minula leta klestila povprečnino."Kleni in pregovorno trmasti Pohorci se kljub temu ne damo. Res je, da je bilo zadnja leta v občinski blagajni manj denarja, a smo vztrajali in se razvijali z nekoliko manjšimi koraki. Stavimo na uravnotežen naložbeni utrip po posameznih krajevnih skupnosti, pa tudi na dobro sodelovanje z lokalnim gospodarstvom - Unior, GKN Driveline in Swatycomet so v dobri poslovni kondiciji. Dosledno smo v stikih, saj zagotavljajo kruh številnim zreškim družinam," pravi župan Boris Podvršnik. Da se občina Zreče uspešno razvija, dokazuje tudi tretji zlati certifikat v akciji Zlati kamen. Podjetje Planet GV ocenjuje kakovost življenja in razvoj vseh slovenski občin na podlagi 54 kazalnikov uspešnosti. Zreško občino so letos uvrstili med 21 najuspešnejših. Zgolj gospodarski kazalniki pa jo uvrščajo na 16. mesto. (BF)